Wat is de betekenis van ratioanalyse?

2024-06-18
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

ratioanalyse

ratioanalyse - Het onderzoek naar de sterkte of zwakte van een bedrijf of bedrijfstak op basis van financiële kengetallen of ratio’s.

2024-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Ratioanalyse

v. (-n en -s), analyse van de jaarrekening van een onderneming aan de hand van een aantal kenmerkende verhoudingen (ratio’s). (e) In het kader van de jaarrekeningenanalyse, vroeger de balansanalyse, is de overtuiging gegroeid dat de financieel-economische positie van de onderneming zich het best laat beoordelen aan de hand van ratio’s,...

2024-06-18
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Ratioanalyse

v. (-n en -s), analyse van de jaarrekening van een onderneming aan de hand van een aantal kenmerkende verhoudingen (ratio’s). © In het kader van de jaarreleningenanalyse, vroeger de balansanalyse, is de overtuiging gegroeid dat de financieel-econo mische positie van de onderneming zich het best aat beoordelen aan de hand van ratio’...