Wat is de betekenis van Ratificatie?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

ratificatie

Ratificatie verwijst naar het formele proces waarbij een overeenkomst, verdrag, wet of besluit officieel wordt bekrachtigd, goedgekeurd of bevestigd. Het is een belangrijke stap in het tot stand brengen van juridische bindendheid en het erkennen van de geldigheid en verplichtingen van de betrokken partijen. Wanneer een overeenkomst of verdrag wordt...

2024-07-20
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Ratificatie

Een ratificatie is het bekrachtigen van een internationaal verdrag of overeenkomst. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens wordt het voor ratificatie overgelegd aan het parlement. Ook een niet-geratificeerd verdrag heeft bet...

2024-07-20
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Ratificatie

[MLat. ratificare, van Lat. ratio (z.a.), en facere = maken] zn officiële bekrachtiging.

2024-07-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Ratificatie

officiële bekrachtiging

2024-07-20
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ratificatie

bekrachtiging van verdragen.

2024-07-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ratificatie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën), 1. officiële bekrachtiging door een daartoe bevoegd persoon of orgaan van een uit zijn naam gesloten overeenkomst; — inz. de bekrachtiging van een internationale overeenkomst door het daartoe aangewezen orgaan (meestal het staatshoofd); 2. document, akte waarin de onder 1. bedoelde bekrachtiging is vast...

2024-07-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ratificatie

bevestiging van een verdrag door de Regering. Geschiedt in Ned. na goedkeuring door de Staten-Generaal.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

ratificatie

v. ambtelijke goedkeuring, bekrachtiging; oorkonde van bekrachtiging.