Wat is de betekenis van Rarus ferme sensus communis in ilia fortuna?

1974
2022-01-27
Latijns citaten boekje

Dr. D.J.A. Westerhuis

Rarus ferme sensus communis in ilia fortuna

Niet licht vindt men gemeenschapszin in die stand. Juvenalis, Satirae 8. 73.