Wat is de betekenis van Ranzig?

2022
2023-01-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

ranzig

1) (1989) (stud.) vies, vuil; slecht, vervelend. • 'Ranzig' is alles dat niet bij het Corps hoort en dat niet de goedkeuring van de leden kan wegdragen. (Delta 17/08/1989) • Ranzig: kan gebruikt worden voor alles wat negatief, slecht, vervelend is. (Marc van Oostendorp: Rotterdams. Taal in stad en land. 2002) • Kijk, voor een stude...

Lees verder
2017
2023-01-30
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Ranzig

Ranzig - alles wat niet bij het (Delfts) corps hoort en wat niet de goedkeuring van de leden kan wegdragen.

1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ranzig

adj., rânzich, gêrstich, brûnzerich, trang, tri(em)mich, sterk; — worden, triemje, trymje, tr(j)imje.

1951
2023-01-30
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Ranzig

rans, ranzig, garstig (v. spek); loops, bronstig (van vos).

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ranzig

bn., rans: ranzige traan; zij verdroeg de ranzige vetsmaak niet.

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Ranzig

noemt men de onaangename geur en smaak, die vetten kunnen krijgen door de inwerking van de zuurstof uit de lucht, vooral onder invloed van het licht.

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

ranzig

enz. = ransig enz.

1916
2023-01-30
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Ranzig

Het eerste stadium van bederf van oliën en vetten ; rieken kwalijk en zijn schadelijk voor het gebruik.

1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ranzig

Ranzig - worden van vetten en oliën noemt men het verkrijgen van een scherpen zuren smaak door het bewaren aan de lucht van eerst vrijwel smakelooze vetten. Het bestaat chemisch uit een afscheiding van vetzuren en glycerine en daarnaast een oxydatie, zóó, dat o. m. oxyzuren ontstaan. Bacteriewerking speelt hierbij niet zelden een rol. Evenzoo het l...

Lees verder
1908
2023-01-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Ranzig

kwalijkriekend en onaangenaam smakend, worden vetten, wanneer zij gedeeltelijk in glycerine en vetzuren woerden ontleed.