Wat is de betekenis van ransel?

2020
2021-09-22
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

ransel

Het begrip ransel heeft 2 verschillende betekenissen: 1) rugtas. bagagetas die op de rug gedragen wordt; oorspronkelijk in toepassing op de rugtas van soldaten en later ook op een in vorm of draagwijze vergelijkbare schooltas of reistas. 2) slaag. slaag.

Lees verder
2017
2021-09-22
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Ransel

Ransel - met gepakte ransel: met een dikke buik. Schertsend.

1999
2021-09-22
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Ransel

Zandplaat in de monding van de Eems ten N. van de Eemshaven tussen de Oostereems en de Westereems; de laatste bestaat uit de geulen Ranselgat en de Oude Westereems, van elkaar gescheiden door de ondiepte Meeuwenstaart. In het Duits: Randzel, gelegen ten Z. van het eiland Borkum.

Lees verder
1990
2021-09-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

ransel

ransel - Speciale rugzakken die tijdens strijd gedragen worden waarin spullen zijn opgeborgen die men als basis nodig heeft.

1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ransel

1. m. (-s), vierkante rugtas van soldaten: elke soldaat voert de maarschalksstaf in zijn —; zijn — pakken, de bagage erin stouwen. 2. m. (g. mv.), slaag: iemand een pak — geven.

Lees verder
1971
2021-09-22
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Ransel

Ransel - →Bezaan 2.

1954
2021-09-22
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Ransel

zandplaat tussen de zeegaten Ooster- en Wester Eems, ten Z.O. van Borkum. Ten W. er van het Ranselgat; de Wester Eems heeft namelijk twee geulen: de Oude Wester Eems en het Ranselgat.

1952
2021-09-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ransel

s., rânsel; (slaag), strykop, dekop stryksum, bruijen (it).

1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ransel

m. (-s), 1. vierkante rugtas der soldaten: met gepakte ransels uittrekken; elk soldaat voert de maarschalksstaf in zijn ransel; turf in je ransel;—zijn ransel pakken, de bagage er in stouwen; (scherts.) veel eten; in deze bet. ook zijn ransel vullen, volstoppen; — op zijn ransel krijgen, geven,...

Lees verder