Wat is de betekenis van rang?

2020
2021-12-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Rang

Zie Raeng

2020
2021-12-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

rang

(1900) (klanknabootsend) als tussenwerpsel; als bijwoord: plotseling, pardoes. • ‘Kijk es, Thijs, kijk es, daar komt weer zoo'n kanjer!’ en als zoo'n golf dan tegen het schip in tweeën brak, juichte hij in vervoering: ‘Rang, daar gaat-ie! Mooi zoo!’ (J.B. Schuil: De Katjangs. 1912)

Lees verder
2018
2021-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rang

rang - zelfstandig naamwoord 1. positie die iemand inneemt in een organisatie ♢ generaal is een hoge militaire rang 2. soort zitplaats in een schouwburg ♢ welke rang zat je bij die voorstelling? ...

Lees verder
2017
2021-12-07
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Rang

Rang - een rang hoger dan generaal: burger.

2015
2021-12-07
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

rang

rij Wij vragen ook discipline: op tijd zijn, in uniform zijn, in de rang staan. Respect is belangrijk tijdens de opleiding en dat zowel voor de poetsvrouw, voor elkaar, voor de lesgever,… (web) Een 'rang' is een rij mensen, voornamelijk schoolkinderen of soldaten. Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7...

Lees verder
1990
2021-12-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

rang

rang - Officiële status in een hiërarchisch orde van posities binnen een organisatie of een sociale klasse, zoals bijvoorbeeld de strijdkrachten, de aristocratie, het corps diplomatique, of het ambtenarenapparaat van de overheid.

1973
2021-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

rang

m. (-en), reeks van plaatsen met een opklimmende volgorde: 1. in een schouwburg, bioscoop, circus e.d.: de tweede —; voor een dubbeltje op de eerste — willen zitten, goedkoop of gemakkelijk aan het beste willen komen; op maatschappelijk gebied: mensen van elke — en stand; zijn vrouw is op haar — gesteld, wil met onderscheidi...

Lees verder
1964
2021-12-07
voornamen

Voornamenboek

Rang

m -> Raeng.

1952
2021-12-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Rang

s., rang; (orde), rige; iem. in - achteruit stellen, immen in takke tobek sette.

1950
2021-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Rang

m. (-en), 1. (niet alg.) rij, reeks: een halssnoer bestaande uit paarlen in twee rangen aflopend geregen; (Zuidn.) rij van personen, gelid: de officieren marcheerden tussen de rangen; 2. elk der groepen van plaatsen voor het publiek in een schouwburg, bioscoop, circus en derg., die samen naar kwaliteit en prijs een opklimmende reeks vorme...

Lees verder
1937
2021-12-07
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

rang

m. rangen (1 rij, reeks; plaats; 2 volgorde, orde; waardigheid; 3 stand): 1. de eerste, tweede rang in de schouwburg; 2. die officier is in rang bevorderd; opklimmen van rang tot rang; een hoge rang bekleden; een geleerde van de eerste rang; 3. alle rangen en standen waren op het ijs.

Lees verder
1933
2021-12-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rang

→ Kromme; Oppervlak.

1898
2021-12-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rang

RANG m. (-en), rij, orde, reeks; plaats, regeling, schikking : wij zaten op den tweeden rang; balkon eerste rang; — dat is eene machine van den eersten rang, van uitstekende hoedanigheid; — waardigheid, aanzien : iemand van hoogen rang; menschen van elken rang en stand; in rang is een luitenant ter zee gelijk aan een kapitein van de la...

Lees verder
1870
2021-12-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Rang

Rang (De) bepaalt bij de trapsgewijze opklimming op de grondslagen van waarde, waardigheid, ouderdom, gewigt enz. de betrekking van het eene voorwerp tot het andere, — inzonderheid de regeling, waardoor zich de meerderheid van het eene boven het andere openbaart. Men onderscheidt bijv. naargelang van uitgebreidheid Staten van den eersten, tweeden e...

Lees verder