Wat is de betekenis van Randomized controlled trial (RCT)?

2018
2021-01-27
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Randomized controlled trial (RCT)

Onderzoeksdesign waarbij de onderzoeker in de werkelijkheid ingrijpt: hij manipuleert de onafhankelijke variabele. Een ‘echt’ experiment of RCT voldoet aan drie voorwaarden: de onderzoeker manipuleert, er is een controlegroep en er is een aselecte toewijzing aan experimentele of controlegroep (randomisatie) in tegenstelling tot observationeel onder...

Lees verder