2020-01-29

RAL-kleuren

RAL-kleuren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord RAL-kleur

2017-05-30

ral

vogel uit de uitgebreide familie der rallen die bestaat uit middelgrote weidevogels en moerasvogels met waadpoten, korte vleugels en een vaak korte, opgerichte staart, zoals onder meer de meerkoet en waterhoen in onze streken; soms ook specifieker in toepassing op de waterral

2019-06-08

kleuren

kleuren - Wordt gebruikt om te verwijzen naar individuele chromatische kleuren in het spectrum en de achromatische of neutrale kleuren. Gebruik 'kleur' om te verwijzen naar theorie en waarneming.

2019-01-10

Kleuren

Kleuren - In de wapenkunde; zie HERALDIEK.

2018-09-13

Kleuren

KLEUREN, (kleurde, heeft gekleurd), kleur geven aan de zon kleurt de druiven; boter kleuren; — (schild.) met kleuren afzetten; — eene kleur krijgen, rood worden, blozen hij kleurde tot achter zijne ooren; (ook) zeker kaartspel spelen, zie commersen; zich kleuren, eene kleur krijgen, gekleurd worden: de weiden kleuren zich reeds; (kaartsp.) zich kaarten verschaffen van dezelfde kleur. KLEURING, v. (-en), het kleuren, kleur geven aan.

2017-12-04

kleuren

kleuren - Werkwoord 1. (ov) van kleur voorzien met potloden, stiften, waskrijt etc.Wat heb je dat mooi gekleurd. 2. ergatief een kleurverandering ondergaan Hij kleurt van woede. Zijn das kleurt goed bij dat overhemd. kleuren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord kleur Synoniemen [2] verkleuren Antoniemen [1] ontkleuren [2]...

2020-01-08

Kleuren

Dit woord komt in den Bijbel niet voor. Wel het woord verven (Richt. 5:30). Het begrip bont komt in de Schrift op onderscheiden plaatsen voor, al is het dat men in Tromtnius tevergeefs naar dit woord zoekt. De latere vertalingen, o. a. de Leidsche en de Korte Verklaring der Heilige Schrift met nieuwe vertaling (uitgave J. H. Kok, Kampen) hebben het woord bont op meer dan één plaats. In Jeremia 12 : 9 is sprake van een bonten roofvogel, een bontgevederden vogel, een ons overigens...

2017-11-14

kleuren

kleuren - regelmatig werkwoord uitspraak: kleu-ren 1. er een kleur aan geven ♢ ze kleurde haar tekening met viltstiften 2. bruin worden ♢ je kleurt al lekker in de zon! 3. rood in het gezicht worden doordat je je een beetje schaamt ♢ hij kleurde tot over zijn oren, toen...

2017-10-17

RAL-kleur

RAL-kleur - Zelfstandignaamwoord 1. een kleur zoals deze gedefinieerd is in het RAL-systeem Woordherkomst samenstelling van RAL en kleur met tussenliggend koppelteken, waarbij RAL staat voor ReichsAusschuss für Lieferbedingungen

2017-10-17

RAL-kleurtjes

RAL-kleurtjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord RAL-kleur

2017-02-24

complementaire kleuren

Complementaire kleuren zijn kleuren die in de kleurencirkel tegenover elkaar liggen; de kleuren zijn tegengesteld aan elkaar en versterken elkaar; twee complementaire kleuren met elkaar vermengd geven een zeer fraai grijs; zie ook complementaircontrast.

2019-07-27

complementaire kleuren

complementaire kleuren, - kleuren die samen op het oog de indruk van wit licht maken. Von➝Helmholtz heeft dit onderzocht door verscheidene enkelvoudige kleuren (spectraalkleuren) te mengen en na te gaan, welke combinaties wit licht opleveren. Zo vond hij, dat de navolgende enkelvoudige kleuren twee aan twee wit licht opleveren: violet en groenachtig geel, indigoblauw en geel, groenachtig blauw en rood. Ook door vermenging van twee combinaties van kleuren, waarvan de een een zeker deel van het...

2017-01-11

Verhelderde kleuren

Kleuren die gemengd zijn met wit.

2019-07-11

diophische kleuren

diophische kleuren, - v. mv.. kleuren, die ontstaan door de breking van het licht, diorama, v., beschilderd doek, waarop lichteffecten voortgebracht worden ; kijkspel.

2017-01-11

Secundaire kleuren

Kleuren die je krijgt door de primaire kleuren in gelijke hoeveelheden, twee aan twee, te mengen. Geel en rood maken oranje, rood en blauw maken paars, blauw en geel maken groen.

2017-05-18

Primaire kleuren

Kleuren die niet door kleurmenging uit andere kleuren kunnen worden verkregen: rood, geel en blauw.

2019-04-23

Complementaire kleuren

Complementaire kleuren - zijn 2 kleuren, die, in een bepaalde verhouding gemengd, den indruk van wit wekken.

2017-03-15

warme kleuren

Warme kleuren zijn kleuren die over het algemeen als warm worden ervaren, deze kleuren neigen vaak naar rood; (niet elk rood zal als warm worden ervaren), zie ook kleurwerking (1).

2016-12-29

kleuren, complementaire

Complementaire kleuren zijn kleuren die tegenover elkaar staan in de kleurencirkel. Deze kleuren houden met elkaar verband door het feit dat als wit licht gereflecteerd wordt door een object van een bepaalde kleur, een gedeelte van het spectrum van dat licht door het object wordt geabsorbeerd. Het gereflecteerde licht heeft dan de kleur, die aangevuld (gecomplementeerd) met het geabsorbeerde deel wit licht oplevert.

2017-03-15

secundaire kleuren

Secundaire kleuren zijn volgens Itten: de kleuren die je verkrijgt door de primaire kleuren in gelijke hoeveelheden, twee aan twee, met elkaar te mengen; oranje = rood + geel, violet of paars = rood + blauw, groen = geel + blauw.