2020-01-24

Raffinaderij

Raffinaderij, - zie SUIKER.

2020-01-24

Raffinaderij

RAFFINADERIJ v. (-en), zuiveringsfabriek; suikerraffinaderij, witsuikerfabriek.

2020-01-24

raffinaderij

raffinaderij - v. zuiveringsfabriek; suikerraffinaderij

2020-01-24

Raffinaderij

Raffinaderij - fabriek, inrichting waar goederen gezuiverd worden.

2020-01-24

raffinaderij

raffinaderij - zelfstandig naamwoord uitspraak: raf-fi-na-de-rij 1. het zuiver en/of fijn maken van grondstoffen ♢ bij de olieraffinaderij wordt olie verwerkt 2. bedrijf waarin grondstoffen zuiver en/of fijn worden gemaakt ♢ in deze raffinaderij wordt suiker verwerkt Zelfstandig naamwoord: raf-fi-na-de-rij

2018-11-22

Raffinadeur

RAFFINADEUR m. (-s), zuiveraar; eigenaar eener raffinaderij.

2019-09-19

raffinerie

(Fr.) v. zuivering; suikerziederij of raffinaderij; (ook:) zoveel als raffinement.

2020-01-02

Nijverheid in Hoogvliet

Nijverheid. Aan de 1ste en 2de Petroleumhaven verrees in 1936 de raffinaderij van de Bataafsche Petroleummaatschappij (later Shell). Uit 1957 dateert het hoofdkantoor van de Shell-raffinaderij Nederland (Petroleumweg 1) naar plannen van C.A. Abspoel en J.J.G. Puissant. De Essoraffinaderij Welplaat (Welplaatweg 121) aan de 3de Petroleumhaven is in 1965-'70 gebouwd.

2019-01-12

Melis

Melis - oorspronkelijk de onmiddellijk, zonder raffinatie, uit de beetwortelen gewonnen witte suiker; tegenwoordig noemt men m. algemeen een eenigszins onzuivere suiker, onverschillig of zij door de raffinaderij of door de eigenlijke suikerfabriek wordt afgeleverd.

2016-12-31

Stookolie

Zware olie voor voorstuwing van de grensoverschrijdende scheepvaart (bunkering), maar ook als brandstof in de industrie. Toelichting Dit is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Stookolie is bij kamertemperatuur stroperig en moet voor gebruik voorverwarmd worden om het vloeibaar te maken. Zie ook: Stookolie, hoogzwavelig, Stookolie, laagzwavelig

2019-08-15

Invertsuiker

In de suikerfabriek en ook in de raffinaderij wordt dikwijls het woord i. of kortweg invert gebruikt voor de reduceerende suikers en andere Fehling’s proefvocht reduceerende stoffen, die in de sappen, tusschenproducten of eindproducten voorkomen. De aanwezigheid van i. in de tusschenproducten brengt moeilijkheden in de fabricage mede en behoort zooveel mogelijk te worden vermeden. Suiker uit beetwortelen bevat in het algemeen zeer weinig i.; die uit riet is gewoonlijk daarvan niet geheel v...

2018-06-22

Westersuikerraffinaderij

Westersuikerraffinaderij - De raffinaderij dateerde uit 1882 en was een van de eerste raffinaderijen in A. Zij was gevestigd op de Van Noordtkade 20, een groot gebouwencomplex dat de Spaarndammerbuurt* een heel eigen karakter gegeven heeft. De eerste gebouwen waren berekend op een kleine capaciteit, die in de loop van jaren zevenmaal zo groot geworden is. Men raffineerde hier ruwe suiker uit bieten. De Westersuikerraffinaderij is in 1965 opgeheven en maakte plaats voor woningbouw. Het op het te...

2018-12-29

Abadan

Abadan, Iraanse stad op een eiland in de Sjat el Arab bij de Perzische Golf, 300000 inw. Abadan is een moderne havenstad met een grote luchthaven en één der grootste olieraffinaderijen ter wereld, die door pijpleidingen verbonden is met de olievelden ten noorden en ten oosten van de stad. Er zijn zeer moderne woonwijken voor het personeel van de raffinaderij. Abadan is sinds 1847 Iraans.

2019-01-24

Granulated

Granulated - (Eng.), gekorrelde suiker, een witte, fijnkorrelige suikersoort, bestaande uit afzonderlijke kristallen van verschillende, meestal geringe grootte; zij werd het eerst in Amerika gefabriceerd; zij onderscheidt zich van kristalsuiker door geringere grootte en door een mat aanzien van de overigens zeer zuivere kristalkorrels, die een suikergehalte hebben van 99½ % ; zij smelt zeer licht en is daarom zeer geschikt voor huishoudelijk gebruik. Men verkrijgt ze op verschillende manieren,...

2018-12-02

Suikerschaar

Suikerschaar - v. (...scharen), werktuig tot breking van kandijsuiker; ...SCHEPJE, o. (-s), breed ondiep schepje voor suiker; ...SCHOOL, v.; ...SMAAK, m. smaak van suiker; zoete smaak ...STOF, v. (-fen), (scheik.) stof in verscheidene planten en dieren voorkomende, waaruit men suiker zou kunnen afzonderen; stof door een suikermolen veroorzaakt; ...STOKER, m. (-s), stoker aan eene suikerfabriek, -raffinaderij; ...STROOIER, m. (-s), eene soort van lepel met gaatjes om suiker te strooien; ...STROOP...

2018-12-06

Balik-Papan

Balik-Papan, hoofdpl. van de onderafd. en het gelijkn. distr. der afd. Samarinda van de res. Z. en 0. Afd. van Borneo. B., tot vóór korten tijd een nietsbeduidend plaatsje aan de O.kust van Borneo, in het zelfbesturend landschap Koetei gelegen, heeft zijn beteekenis te danken aan de petroleum-nijverheid*. Centrum van exploitatie der Bataafsche Petroleum-Mij.*, die alhier een raffinaderij bouwde, waarmee verbonden een kaarsen-, zwavelzuur- en salpeterfabriek. De bevolking van B. bestaat hoofdza...

2018-12-06

ZOUTKEET

ZOUTKEET, v. (...keten), verzamel- en bereidplaats van zout; ...KETEL, m. (-s), ketel waarin zout uitgedampt wordt; ...KLOMP, m. (-en): ...KOKER, m. (-s); ...KORF, m. (...ven), ...KORREL, v. (-s); ...KORST, v. (-en), korst zout: de rotsen waren met eene zoutkorst overdekt; ...KRAMER, m. (-s); ...KRUID, o. sodakruid; zeekraal; ...KRUK, v. (-ken), zekere plank (gereedschap in de zoutgroeve); ...KUIL, m. (-en), zoutmijn; ...KUIP, v. (-en); ...LEPELTJE, o. (-s); ...MAAT, v. (...maten), eigenaardige...

2019-10-16

Oil City

Stad in den staat Pennsylvania (Ver. St. v. N. Amer.); ca. 22 000 inw. Petroleumwinning en raffinaderij.

2019-07-04

Cabinda

Cabinda, - Angolese exclave ten westen van de monding van de Kongo Rivier, 7255 km2, 84 000 inw. Hoofdstad: Cabinda (24 000 inw.). Hout en olie (aardolieveld voor de kust, opbrengst 7,5 mln. t per jaar; grote reserves) zijn de belangrijkste uitvoerprodukten. Cabinda heeft zelf een kleine raffinaderij, maar de meeste olie gaat naar Angola zelf. In het binnenland worden goud, uranium, koper, mangaan en ijzer gedolven. Van west naar oost loopt een 240 km lange asfaltweg.

2019-01-12

Peureula’

Peureula’, - vulgo Përlak, zelfbesturend landschap in het Gouvern. Atjeh en Onderh., afd. Oostkust van Atjèh, onderafd. Langsa; in hoofdzaak een vlak land, met een bevolking, die veel vreemde elementen bevat en in hoofdzaak van rijstbouw leeft. Men vindt hier de petroleumterreinen van de Perlak-petroleummij. (Ranto Panjang) en van de Z.-Perlakpetr.mij. (Aloëe Meuïh); de olie gaat door pijpleidingen naar de raffinaderij van de Bataafsche te Pangkalan Brandan. De pepercultuur der Inl. bevolk...