Wat is de betekenis van Radicaal?

2021
2022-09-26
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Radicaal

Radicaal is een bijvoeglijk naamwoord en betekent ingrijpend of grondig. "Nadien heeft haar kamer eens radicaal opnieuw ingericht." In dit voorbeeld betekent het dat Nadien haar kamer op een ingrijpende manier heeft veranderd. Behalve voorwerpen of personen, kan ook een bepaalde groep radicaal zijn. Een radicale groep streeft naar ingrijpende en gr...

Lees verder
2018
2022-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

radicaal

radicaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ra-di-caal 1. geheel en al, in alle opzichten ♢ zij heeft haar uiterlijk radicaal veranderd 1. radicaal genezen zijn [helemaal] ...

Lees verder
1994
2022-09-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Radicaal

[VLat. radicalis = de wortel betreffend, van Lat. radix, radicis = wortel] I zn m 1 persoon met radicale (bet. III,3) neigingen, aanhanger van een radicaal (bet.III,3) stelsel of van een radicale politieke partij; II zn o 1 grond van een aanspraak op een of ander recht; ...

Lees verder
1993
2022-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Radicaal

(radikaal) extreem; extremist; volkomen; rest van een verbinding die in een andere verbinding kan overgaan (scheik.); grond van een aanspraak op een zeker voorrecht

1984
2022-09-26
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

radicaal

atoom of atoomgroep met een ongepaard elektron, en daardoor een grote chemische reactiviteit. In de chemie van de atmosfeer kunnen radicalen een belangrijke rol spelen, vooral wanneer de chemische reacties verlopen onder invloed van zonlicht. Radicalen ontstaan doorgaans wanneer, na absorptie van ultraviolet licht, moleculen in twee brokstukken uit...

Lees verder
1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Radicaal

[Lat.], I. bn. en bw., 1. (taalkunde) uit wortels bestaand: radicale talen, isolerende talen; 2. tot de ‘wortel’ toe gaand, afdoende, consequent: een radicale uitroeiing; bw., geheel en al, totaal: iets radicaal bederven; 3. geneigd tot diep ingrijpende hervormingen, m.n. gezegd van een stelsel, richting of partij: een radicale geest;...

Lees verder
1963
2022-09-26
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

radicaal

(het, -calen), titel. In 1952 behaalde hij het arts-radicaal aan de Rijksuniversiteit van Utrecht ( ) (WS 25-8-1984). Hij heeft de radicaal van meester in de rechten (Lichtveld & V. in Helman 1977: 338).- Etym.: In deze bet. in AN veroud., nog wel gebr. voor ‘diploma’, ‘bewijs van bevoegdheid’.

Lees verder
1955
2022-09-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Radicaal

1) bijv. nw.: tot de wortel gaande, afdoende, grondig; ingrijpend hervormingsgezind; tot de verste consequenties gaand in bijbelcritiek; geheel en al 2) z.nw.: stam van een woord; atoomgroep die in zijn geheel een nieuwe verbinding aangaat.

Lees verder
1952
2022-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Radicaal

adj. & adv., radikael.

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Radicaal

I. (<Fr.), bn. bw., 1. (taalk.) uit wortels bestaande: radicale talen, isolerende talen; 2. tot de ,,wortel” toe gaande, afdoende: een radicale uitroeiing ; een radicale fout; een radicaal geneesmiddel, .dat de oorzaak van de kwaal wegneemt, volkomen genezing aanbrengt; radicale operatie, b.v. bij darmbreuken; 3. bw., geheel en al, totaal...

Lees verder
1949
2022-09-26
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Radicaal

(Fr. radical = wortelwoord, stam; Lat. radix, gen. radicis = wortel). Atoomgroep met een vrije valentie.

1948
2022-09-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

radicaal

ingeworteld, diepliggend, aangeboren; v. d. wortel af, grondig (bv. helen of verbeteren); ~, o. verzuurbare basis v. d. zuren, grondwortelstof; (ook:) hoofdvereiste, grondeigenschap, bevoegdheidstitel; ~ bederf, o. grondig bederf; ~ teken, o. wortelteken (√); radicaIe kuur, v. volkomen genezing.

1939
2022-09-26
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Radicaal

(< Lat. radicalis; < radix = wortel van een plant → wortel). Wortelvorm.

1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

radicaal

Fr. radical van Lat. radix = wortel 1. bn., bw. (wat de grond of wortel ener kracht of eigenschap uitmaakt; ingeworteld; grondig, diep); een radicale hervorming, genezing; iets radicaal bederven, in de grond; de vriendschap radicaal afbreken, volkomen; 2. m. radicalen (lid van de partij, die een grondige herziening van de staatswetten beoogt in ze...

Lees verder
1933
2022-09-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Radicaal

Een door den pauselijken internuntius gegeven erkenning van naar Ned.-Indië gezonden missionarissen, grondslag voor hun erkenning door de Ned. regeering.

1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

radicaal

enz. ➝ radikaal enz

1914
2022-09-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

radicaal

radicaal - o., stam van een woord; zelfstandigheid, die een zuur vormt, door zich met zuurstof te verbinden; hoofdvereischte; grondeigenschap; bevoegdheidsbewijs.

1908
2022-09-26
Vivat

Schrijver op Ensie

Radicaal

(van lat. radix, wortel), ingeworteld, van den wortel of de grondslagen af, geheel en al, door en door; wordt in de politiek gezegd van een richting die op grondige hervormingen of een meer democratischen staatsinrichting aanstuurt. R. bederf: bederf waarvan de oorzaak ligt in de grondslagen en dat daarom met gewone middelen niet is weg te n...

Lees verder
1908
2022-09-26
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Radicaal

grondig, diep, afdoend, met wortel en tak.

1870
2022-09-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Radicaal

Radicaal (Het), afkomstig van het Latijnsche woord radix (wortel) is in het algemeen de grondslag eener bevoegdheid of de wortel, waarop deze bevestigd is. — Voorts geeft men den naam van radicaal in de scheikunde aan zulke stoffen, die in eene reeks van verbindingen onveranderd overgaan. Zulk een radicaal kan zijn één element of eene groep van ele...

Lees verder