Wat is de betekenis van Radbodus?

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Radbodus

Radbodus (Radboud), Nederlands heilige, bisschop van Utrecht (899-917), *850 in de Lommergouw, +29.11.917 Drenthe. Radbodus was verwant aan de Friese koning → Radbod en waarschijnlijk ook aan graaf Gerulf van Friesland. Hij werd in 900 tot bisschop gewijd, maar woonde wegens de invallen van de Noormannen tot zijn dood in Deventer. Radbodus werd bek...

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Radbodus

(Radboud). Ned. heilige, bisschop van Utrecht (899-917). ‘850 omgeving Namen in de Lommegouw. ✝ 29.11.917 in Drenthe: van moederszijde verwant met de Friese koning Radbod en mogelijk ook met → Gerulf van Friesland; werd 900 tot bisschop gewijd, maar moest door de Noormannen tot zijn dood te Deventer verblijven. Bekend door zijn Libellus...

2024-07-15
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

RADBODUS

bisschop van Utrecht (Z.W.-Frankrijk 850-Ootmarsum 917). Heet van moederszijde af te stammen van koning Redbad. Verplaatst om de Noormannen de bisschopszetel naar Deventer. Bevordert liturgische zang, schrijft o.a. volledig officie voor Sint Martinus.Zie: J. Kronenburg, Neerlands heiligen in de M.E. i (Amsterdam 1899), 89-113; Ned. Arch. voor Kerkg...

2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Radbodus

(rad’bo:dus) [Lat], Radboud ('radbout) (H.) bisschop van Utrecht, een der geleerdste mannen van zijn eeuw, † 918; feest 29 nov. Als mansnaam ook Bout.