2020-02-28

Racist

Mensen met racisme hebben een ongegronde en onberedeneerde hekel aan mensen van een ander ras. In het ergste geval slaat 'een hekel hebben aan' door tot haat zaaien, discriminatie en het gebruik van geweld. Mensen die zo'n hekel aan buitenlanders hebben, worden vaak racisten genoemd. Zij vinden dat hun eigen bevolkingsgroep superieur is aan andere bevolkingsgroepen. Zij uiten hun haat vaak door te discrimineren op grond van ras, huidskleur en afkomst. Soms gebruiken ze ook geweld. Discriminatie...

2020-02-28

racist

iemand die op een negatieve manier onderscheid maakt tussen mensen op grond van hun ras; iemand die discrimineert op grond van ras; iemand die zich schuldig maakt aan rassendiscriminatie; iemand die zich schuldig maakt aan racisme; iemand die racistisch is of racistisch wordt gevonden

2020-02-28

Racist

iemand met vooroordelen tegen iemand van een ander ras. Onafhankelijk van de zaak Windischgratz heeft men reden te gelooven, dat de Hongaarsche racisten, de partijgangers van aartshertog Albrecht, verbonden zijn met de Duitsche racisten, de partijgangers van de Wittelsbachers en Hohensollerns, en dat er een gezamenlijk plan bestaat voor het gelijktijdig herstel van de monarchie in Hongarije, Beieren en Pruisen... (Het Vaderland, 12/01/1926) Hij komt over als een aartsreactionair en een racist....