2019-09-22

Racist

Mensen met racisme hebben een ongegronde en onberedeneerde hekel aan mensen van een ander ras. In het ergste geval slaat 'een hekel hebben aan' door tot haat zaaien, discriminatie en het gebruik van geweld. Mensen die zo'n hekel aan buitenlanders hebben, worden vaak racisten genoemd. Zij vinden dat hun eigen bevolkingsgroep superieur is aan andere bevolkingsgroepen. Zij uiten hun haat vaak door te discrimineren op grond van ras, huidskleur en afkomst. Soms gebruiken ze ook geweld. Discriminatie...

Lees verder
2019-09-22

racist

iemand die op een negatieve manier onderscheid maakt tussen mensen op grond van hun ras; iemand die discrimineert op grond van ras; iemand die zich schuldig maakt aan rassendiscriminatie; iemand die zich schuldig maakt aan racisme; iemand die racistisch is of racistisch wordt gevonden