2019-08-23

Rabbijnsche taal- en letterkunde

Rabbijnsche taal- en letterkunde (De) of liever Nieuw-Hebreeuwsche taal en letterkunde omvat de Joodsche geschriften, welke na den tijd der vervaardiging van de boeken des Ouden Testaments werden opgesteld. Na den terugkeer der Israëlieten uit de Babylonische Ballingschap (536 vóór Chr.) verdween het Oud-Hebreeuwsch uit het onderling verkeer en hield alleen stand in de hoogere kringen, waar het in de 2de eeuw vóór Chr. door het Grieksch verdrongen werd, zoodat het alleen als schrijftaal en...

Lees verder