Synoniemen van rabbijn

2019-09-15

rabbijn

joodse godsdienstleraar die ook raadgever in een joodse gemeenschap en leider van een synagoge is; rabbi

2019-09-15

Rabbijn

RABBIJN m. (-en), Israƫlietisch geestelijke.

2019-09-15

rabbijn

rabbijn - m., Israelietisch schriftgeleerde en godsdienstleeraar ;rabbi.

2019-09-15

Rabbijn

van Rabbi afkomstig, is de benaming van den geestelijke, die aangewezen is om in een Joodse gemeente het geestelijk leven te leiden en de functies van het leraarsambt te vervullen, bijv.: vragen op godsdienstig gebied en allerlei levenskwesties op te lossen, uitspraak te doen in zedelijke vraagstukken, de jeugd en de volwassenen te leiden en te onderwijzen, het toezicht te houden op het ritueel der spijzen en spijsbereiding, enz.