Synoniemen van rabbijn

2020-01-24

Rabbijn

RABBIJN m. (-en), Israëlietisch geestelijke.

2020-01-24

rabbijn

rabbijn - m., Israelietisch schriftgeleerde en godsdienstleeraar ;rabbi.

2020-01-24

Rabbijn

van Rabbi afkomstig, is de benaming van den geestelijke, die aangewezen is om in een Joodse gemeente het geestelijk leven te leiden en de functies van het leraarsambt te vervullen, bijv.: vragen op godsdienstig gebied en allerlei levenskwesties op te lossen, uitspraak te doen in zedelijke vraagstukken, de jeugd en de volwassenen te leiden en te onderwijzen, het toezicht te houden op het ritueel der spijzen en spijsbereiding, enz.

2020-01-24

rabbijn

joodse godsdienstleraar die ook raadgever in een joodse gemeenschap en leider van een synagoge is; rabbi

2020-01-24

RABBIJN

(afgeleid van het Hebr. rabbi), noemt men de toonaangevende wetgeleerde in Palestina. Aanvankelijk geen priester doch slechts leraar in de thora, werd hij in de loop van de 3de eeuw n. Chr. de leider van de godsdienstoefeningen en van heel de gemeente. Sinds het midden van de 14de eeuw was hij een vrijgestelde; daarvóór beoefende hij een ander beroep voor zijn levensonderhoud. Hij bezat tevens bevoegdheid in zaken betreffende het civiel-, huwelijks- en erfrecht. In de moderne staa...

2018-11-22

Rabbinaat

RABBINAAT o. (...naten), waardigheid van rabbijn; kerkelijk gebied van een. rabbijn.

2018-11-22

Rabbi

RABBI m. (-’s), titel van een rabbijn, wanneer men hem aanspreekt; rabbijn.

2019-10-29

Opperrabbijn

→ Rabbijn.

2019-09-19

rabbi

(Hebr.) rabbijn, m. joods godsdienstleraar.

2018-12-29

Aboab da Fonseca

Aboab da Fonseca, Isaac, rabbijn van de Sefardische gemeente te Amsterdam, *1605 Castro d’Aire (Portugal), †1693 Amsterdam. Aboab kwam als kind naar Amsterdam en genoot er zijn opleiding. In 1641 werd hij rabbijn van de joodse gemeente te Recife (Brazilië) vlak na de Ned. verovering van dit gebied. Als zodanig was hij de eerste officiële rabbijn in Amerika. In 1646 schreef hij een Hebreeuws gedenkboek over de mislukte Portugese aanval op Recife, dat nog in handschrift aanwezig is. Na de Po...

2018-09-06

Godsdienstijver

GODSDIENSTIJVER, m. geloofsijver; ...LEER, v. geloofsleer; ...LEERAAR, m. (...raren), geestelijke, predikant, pastoor, rabbijn.

2018-12-06

WELEERWAARD

WELEERWAARD, WELEERWAARDE, WELEERWAARDIG, bn. titel voor geestelijken, (dominee, kapelaan, rabbijn). WELEERWAARDIGHEID, v.

2019-09-19

more

(Hebr.) lett. leraar; ongeveer = doctor i. d. Joodse wetenschappen; rabbijn.

2019-01-12

Rabbi

Rabbi - (Hebreeuwsch lett. mijn leeraar, mijn meester, van Hebr. rab. „groot”), eeretitel van een Israël. godgeleerde evenals Rabban, een hoogere eeretitel; Rabbijn: Joodsch leeraar, meestal tevens prediker; Rabbinaat: kerkelijk gebied van een rabbijn.

2018-11-22

Rabbijnendom

RABBIJNENDOM o. leer der rabbijnen; alle rabbijnen samen; ambt, waardigheid van rabbijn.

2019-06-13

rabbinaten

Het rabbinaat is het kantoor van de (opper)rabbijn in een synagogecomplex.

2017-05-30

rabbi

joodse godsdienstleraar die ook raadgever in een joodse gemeenschap en leider van een synagoge is; rabbijn

2017-05-31

Boek

De afbeelding van een boek op een grafsteen op een Joodse begraafplaats betekent het grafvan een rabbijn.

2017-05-31

Kroon

In de joodse symboliek is de Keter Tora, de kroon van de Tora, het symbool van een rabbijn.

2017-12-11

Soetendorpstraat, Jacob - Zuideramstel

Rb. 1-2-1978. Jacob Soetendorp (1914-1976), rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente van 1954 tot 1972. Leverde na 1945 een belangrijke bijdrage aan het geestelijk leven van de joodse bevolkingsgroep. Op nationaal en internationaal niveau zette hij zich in voor de dialoog tussen christendom en jodendom. Voor 1978 was de straat een deel van de Graafschapstraat.