Wat is de betekenis van Raamsdonk?

1997
2021-06-20
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Raamsdonk

Langgerekt dorp in de Langstraat, dat in 1421 door de St.-Elisabethsvloed grotendeels werd verwoest en daarna verder zuidwaarts weer is opgebouwd. Daardoor kwam de kerk (nu Herv. kerk), waarvan in elk geval de toren de ramp overleefde, buiten het dorp te staan. Die scheiding wordt tegenwoordig versterkt door de ertussen aangelegde N59. Het dorp hee...

Lees verder
1985
2021-06-20
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

RAAMSDONK

gemeente in Noord-Brabant, gelegen in de Langstraat aan de Bergse Maas, omvattende de hoofdplaats Raamsdonksveer, het dorp Raamsdonk en het gehucht Keizersveer (ged.). Raamsdonk maakt deel uit van het Stadsgewest Breda, telt 12.744 inwoners (1985) en is 2273 ha groot. Ze grenst aan de gemeenten Dussen, Waspik, ’s-Gravenmoer, Oosterhout en Mad...

Lees verder
1973
2021-06-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Raamsdonk

Ned. gemeente in de prov. Noord-Brabant, 22,72 km² (m.n. klei), 10900 inw., 81% r.k., 13,5 % n.h., 5,5 % overige en g. kerkg. In de gemeente woont een groot aantal schippers. Naast de hoofdkern Raamsdonksveer aan de Donge omvat de gemeente het dorp Raamsdonk en het buurtschap Keizersveer. Raamsdonksveer heeft een gunstige ligging aan wateren l...

Lees verder
1949
2021-06-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Raamsdonk

gemeente in N.-Brabant. 2174 ha, 7565 inw. Landbouw, veeteelt, industrie (schoenmakerijen, scheepsbouw).

1933
2021-06-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Raamsdonk

gem. in N.-Brabant, 7400 inw.; wei- en bouwland, eenige nijverheid.

1933
2021-06-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Raamsdonk

Gem. in de prov. N. Brabant ten O. van Geertruidenberg, bestaande uit de kerkdorpen R. en Raamsdonksveer; opp. 2174 ha; ong. 7200 inw. (ong. 5200 Kath. en ong. 2000 Prot.). Landbouw, veeteelt en industrie (scheepsbouw en hoepelmakerijen); de papierfabriek de Maasmond heeft haar domicilie in R. gevestigd. De Prot. kerk dateert uit de 14e en 15e eeu...

Lees verder
1916
2021-06-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Raamsdonk

Raamsdonk, - gem. in N.-Brabant, in de Langstraat; 2281 H.A., deels klei (langs Donge en ’t Oude Maasje), deels zand en laagveen. Zij telt 6400 inw., die vooral leven van veeteelt, hooibouw, schoenmakerij en handel in biezen en riet. De gem. was oudtijds een heerlijkheid van den graaf van Holland. Zij bevat de dorpen R. en Raamsdonksveer. Het dorp...

Lees verder