Wat is de betekenis van raaigras?

2023-06-01
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

raaigras

(het) - op golfbanen gebruikte grassoort • ’s Winters, wanneer bermudagras een rustperiode heeft, worden greens vaak overgezaaid met raaigras en Poatrivialis [soort beemdgras] om de groene kleur te behouden. (DEARA) Herkomst: van Eng. ray grass of ryegrass, van ray of rye (een soort gras)+ grass(gras)

Lees verder
2023-06-01
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

RAAIGRAS

Naam van drie in Zeeland veel voorkomende grassoorten. Engels raaigras (Lólium perénne) komt algemeen voor in graslanden en wegbermen.Het is een van de belangrijkste voedergewassen voor het vee en wordt als zodanig veel ingezaaid. Italiaans raaigras (L. multiflórum) komt hier in het wild niet voor, maar wordt veel...

Lees verder

Direct toegang tot alle 15 resultaten over raaigras?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-01
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Raaigras

is een plantengeslacht der Gramineae, waarvan enkele soorten van groot belang zijn voor de landb. (z. Lolium).

2023-06-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Raaigras

s.n., raeigers (it), raei; Engels —, finneraei; Italiaans —, kettingraei; Frans, houtraei.

2023-06-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Raaigras

(<Eng.), o. (-sen), 1. ben. voor versch. grassoorten van het geslacht Lolium: het Engelse raaigras (Lolium perenne) is duurzamer dan het Italiaanse (Lolium italicum); 2. Frans raaigras (Arrhenatherum elatius): het Franse raaigras heeft meer stengel- en minder bladmassa.

Lees verder
2023-06-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Raaigras

(Lolium), plantengeslacht uit de fam. der grassen; opzettelijk als voedergras gezaaid, o.a. Engels R. (L. per enne).

2023-06-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

raaigras

o. (in weiden veel voorkomende grassoort; Lat. lolium): een toef raaigras.

2023-06-01
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Raaigras

Een grassoort, die pollen vormt, snel groeit en een overvloedig, voedzaam gewas levert. Het heeft neiging door te schieten, zonder zijdelingsche uitloopers te vormen, zoodat het voor kunstweiden (die na één of twee jaar worden omgeploegd) goed geschikt is. Onder het zaad van raaigras bevinden zich zaden, die een goede zode vormen, het...

Lees verder
2023-06-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Raaigras

→ Lollum.

2023-06-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Raaigras

➝ Italiaansch, ➝ Westerwoldsch en ➝ Fransch raaigras, en ➝ Strandkruid.

2023-06-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

raaigras

('ra:i) o. [Eng. plantkundige Ray † 1705] gras met lipvormige aren, de beste grassoort voor weiden (Lolium perenne).

2023-06-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raaigras

Raaigras. - Verschillende raaigrassen zijn voor de cultuur van beteekenis. Het Engelsch raaigras (Lolium perenne) is een overblijvend ondergras, dat zich vroeg ontwikkelt en tot laat in den herfst blijft doorgroeien. Niettegenstaande zijn officieelen naam (raai is afgeleid van den Eng. plantkundige Ray) is het een volkomen inlandsch gras. Hoe vaker...

Lees verder
2023-06-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

raaigras

[Eng. botanicus Ray], o. (-sen), Lolium, een plantengeslacht waarvan vier soorten in de Benelux inheems zijn. Raaigras is de belangrijkste grassoort van de Belg. en Ned. graslanden. Het wordt sterk bevorderd door beweiding. Het Engels raaigras (Lolium perenne) is een overblijvend ondergras, dat zich vroeg ontwikkelt en tot laat in de herfst blijft...

Lees verder
2023-06-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Raaigras

zie Lolium.

2023-06-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Raaigras

Raaigras - Raaaigras o. (-sen), de beste grassoort voor weiden (lolium); het Engelsch raaigras (lolium perenne) is duurzamer dan het Italiaansche (lolium italicum); het Fransche raaigras (arrhenatherum avenaceum), ook haverachtig paardengras, gladhaver en veldhaver geheeten, heeft meer stengel- en minder bladmassa; in ’t wild groeit arrhenatherum e...

Lees verder