Wat is de betekenis van Raai (divers)?

2023-06-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Raai (divers)

1° Bij riviermetingen een denkbeeldige lijn dwars over een rivier, ten opzichte waarvan men de juiste plaats van de te verrichten dieptemetingen (peilingen) en stroomsnelheidsmetingen (door middel van drijfproeven e.a.) kan vast legden. Een r. wordt uitgezet door op beide rivieroevers twee palen of jalons in één lijn te plaatsen....

Lees verder