Wat is de betekenis van Raai?

2023-03-31
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Raai

richtingslijn; grassoort

2023-03-31
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Raai

richtingslijn

2023-03-31
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Raai

betekent i.h.a.: rechte lijn. Bij onze grote rivieren zijn op regelmatige afstanden r. dwars over de stroom uitgezet. Deze worden vastgelegd d.m.v. raaipalen, b.v. kilometerraaipalen, die aan weerszijden van de rivier geplaatst worden.In de landmeetk. wordt bij het opnemen van punten voor een vlaktewaterpassing een net van lijnen over het terrein a...

Lees verder
2023-03-31
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Raai

s., smelle himpnettel.

2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Raai

I. RAAI (<Fr.), v. (-en), 1. (waterb.) richtingslijn, in het water uitgezette lijn ; in ’t bijz.: denkbeeldige lijn loodrecht staande op de richting van e. dijk of het strand : bij de grote rivieren zijn op regelmatige afstanden vaste raaien uitgezet met behulp van stenen paaltjes, de z.g. hectometer- en kilometerraaien; 2. (veen...

Lees verder
2023-03-31
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

raai

v. raaien (richting, uitgezette lijn; as van kribben); zie kilometerraai.

2023-03-31
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Raai

Richtingslijn, waarlangs metingen verricht worden. Strandraai. Peilraai. Raaipaal. Langs de raai afsteken.

Lees verder
2023-03-31
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

raai

(ra:i) v. (-en) [Fr. raie < Lat. radius, streep] richtingslijn waarlangs metingen, peilingen verricht worden: grond langs de afsteken; kilometer-.

2023-03-31
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raai

Raai. - Vóór de verturving van een hoogveen moet het ter verkrijging van de noodige stevigheid door diepe greppels ontwaterd worden. Deze greppels noemt men raaien.

2023-03-31
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

raai

raai - v., richtingslijn, rooilijn.

2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Raai

Het begrip raai heeft 2 verschillende betekenissen: 1. raai - raai - Raai v. (plantk.) smalbladige hennepnetel (galeopsis ladanum) met vrij groote bloemkroon, lichtpurper van kleur; de bovenlip iets getand; — (gew.) veldgerst. 2. raai - raai - Raai v. (-en), richtingslijn: het veen langs de raaien afsteken; — kilometerraai, zie aldaa...

Lees verder