Wat is de betekenis van Raad van Vlaanderen?

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Raad van Vlaanderen

Raad van Vlaanderen. 1. Hoogste Vlaams gerechtshof, ontstaan in 1405 uit de Raadkamer van Vlaanderen, die op 15.2.1386 door → Filips de Stoute was opgericht. De Raad zetelde in Oudenaarde; vanaf 1498 in Gent. De Raad van Vlaanderen deed uitspraak in delicten tegen het gezag van de vorst en in geschillen tussen steden, → kasselrijen en heerlijkheden...

2024-07-15
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

RAAD VAN VLAANDEREN

Hof van appèl, door de → Staten-Generaal bij akte van 6 november 1599 ingesteld, voor die delen van Vlaanderen welke sedert het begin van de opstand tegen Spanje waren onttrokken aan de jurisdictie van de Raad van Vlaanderen te Gent. De standplaats van de Raad werd Middelburg. De instructie van de Raad van Vlaanderen te Gent d.d. 9 mei...

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Raad van Vlaanderen

1. Filips de Stoute stichtte 15.2.1386 te Rijssel de Camere van den Kade van Vlaanderen. bestaande uit een hoog gerechtshof en een rekenkamer. Jan zonder Vrees splitste 1405 de Raadkamer van Rijssel in een rekenkamer (die te Rijssel bleef) en een gerechtshof, dat voortaan Raad van Vlaanderen heette en dat de ^Audiëntie verving. Was eerst te Ou...

2024-07-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Raad van Vlaanderen

zelfstandige Vlaamse regering, door de Vlaamse „activisten” in Febr. 1917 opgericht met het doel: afscheiding van Vlaanderen van België. Na Duitse nederlaag in 1918 ontbonden.

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Raad van Vlaanderen

Autonome regeering, door de Vlaamsche „activisten” op 4 Febr. 1917 opgericht als gevolg van hun streven naar het losrukken van Vlaanderen uit het Belg. staatsverband. De Duitsche bezetting erkende den Raad alleen als raadgevend lichaam. In verband daarmede werd op 21 Maart 1917 de administratieve scheiding tusschen Vlaanderen en Walloni...

2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Raad van Vlaanderen

('ra:t) m. ➝ Vlaamse Beweging.

2024-07-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raad van Vlaanderen

door Vlaamse activisten op 4.2.1917 op een Vlaamse Landdag te Brussel samengestelde raad, gedacht als een volksvertegenwoordiging van het toekomstige zelfstandige Vlaanderen. De Duitse rijkskanselier beloofde bestuurlijke scheiding, die geleidelijk werd doorgevoerd. Op 22.12.1917 riep de Raad van Vlaanderen de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit....