2020-02-25

Raad van tucht

Raad van tucht - eene commissie, ingesteld volgens de wet van 1856, bestaande uit 7 leden, die uitspraak moet doen in scheepszaken. De Raad zetelt in Amsterdam. De leden worden door de Koningin benoemd; de voorzitter is jurist, een der leden is reeder, terwijl de overige oud-gezagvoerders zijn. Kapiteins, stuurlieden en machinisten vallen onder de jurisdictie van dezen Raad.