Wat is de betekenis van Raad van toezicht?

2016
2021-04-21
MBO Raad

Begrippenlijst MBO Raad

Raad van toezicht

De raad van toezicht is een orgaan, verbonden aan een mbo-school, met als taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur van de school en dit college met raad ter zijde te staan.

2003
2021-04-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

raad van toezicht

raad van toezicht - Een soort raad van commissarissen waarvan de rechten en plichten niet in de wet zijn vastgelegd. Raden van toezicht zijn te vinden bij scholen, musea, ziekenhuizen en dergelijke.

1991
2021-04-21
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Raad van toezicht

In het bedrijfsleven: een toezichthoudend college met een taak die overeenkomt met die van een raad van commissarissen, maar qua samenstelling en formele positie geen wettelijke grondslagen heeft. In de non-profit-sector en in het algemeen in sectoren waar andere juridische vormen dan een vennootschap gebruikelijk zijn, zoals een stichting of veren...

Lees verder
1973
2021-04-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

raad van toezicht

1. bestuur van de Orde van Advocaten in een Ned. arrondissement, belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg over advocaten en procureurs; 2. instantie die in 1964 door de Ned. Unie van Schadeverzekeraars is opgericht om klachten te onderzoeken.

Lees verder