Wat is de betekenis van Quote?

2021
2021-10-26
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Quote

Een quote is een aanhaling of een citaat, ofwel een weergave van wat iemand gezegd heeft. Een quote is vaak op schrift of digitaal vastgelegd. Een quote wordt vaak toegepast bij e-mailberichten. De geadresseerden krijgen elkaars reacties (quotes) of reacties van anderen te lezen zodat de rode draad goed te volgen is. Ook in de journalistiek spelen...

Lees verder
2020
2021-10-26
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

quote

Het begrip quote heeft 3 verschillende betekenissen: 1) citaat. iets wat men citeert; iets wat aangehaald wordt; iets wat men schriftelijk of mondeling, als bewijs, getuigenis of voorbeeld aanhaalt; citaat; aanhaling. 2) aanhalingsteken. leesteken, het teken ' of '', aan het begin en einde van een zin of een woord, dat...

Lees verder
2018
2021-10-26
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

QUOTE

QUality Of care Through the patients Eyes (kwaliteit van zorg vanuit patiëntperspectief).

2018
2021-10-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

quote

quote - zelfstandig naamwoord uitspraak: kwoot 1. leesteken (' of ") aan het begin en het slot van een woord of zin ♢ aan de quotes kun je zien dat hier een citaat gebruikt is 2. letterlijke weergave van iemands woorden ...

Lees verder
2003
2021-10-26
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

quote

quote - Bied- en laatkoersen die market makers en hoekmannen moeten afgeven voor de optieseries respectievelijk aandelen of obligaties waarin zij handelen.

2001
2021-10-26
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

quote

(citaat) Stuk tekst in een e-mail bericht dat is overgenomen uit een ander bericht. Citaten worden veelvuldig gebruikt in antwoordberichten. Op deze manier voegt de verzender zijn reactie toe aan het oorspronkelijke bericht. De geciteerde tekst is meestal te herkennen aan het groter-dan-teken, dat aan elke regel van het citaat voorafgaat.

Lees verder
1994
2021-10-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Quote

I zie quota 1. II [Eng.] 1 citaat, aanhaling; 2 uitspraak.

Lees verder
1993
2021-10-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Quote

citaat; uitspraak; zie quota

1991
2021-10-26
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Quote

Een ander woord voor het aandeel dat een bepaald onderdeel of component uitmaakt van het totaal waartoe het onderdeel behoort. Voorbeeld: de spaarquote. Dit is dat gedeelte van het nationale inkomen van een land dat gespaard wordt.

1973
2021-10-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

quote

→quota.

1958
2021-10-26
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

QUOTE

Bijdrage van een gewest aan de generaliteit. Tot 1782 betaalde Frl. (herhaaldelijk achter met de betaling) ruim 11,5 pct. Alleen Holland betaalde meer (ruim 58 pct.).In 1782 werd voorgesteld 8 pct. te geven. Na weigering hield Frl. voet bij stuk. Bezetting dreigde; dit dreef tot oefening in de wapenhandel (exercitiegenootschappen). De Q. is 1792 op...

Lees verder
1950
2021-10-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Quote

v. (-n), quota.

1940
2021-10-26
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Quote

zie: Contingenteering, Kartel, Ordening.