Wat is de betekenis van Quintilianus, Marcus Fabius?

2024-06-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-14
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Quintilianus, Marcus Fabius

Quintilianus, Marcus Fabius - Romeins schrijver en retor (ca. 35-ca. 95 n.C.). Hij werd geboren te Calagurus in Spanje en kwam al zeer vroeg voor zijn opleiding naar Rome waar zijn vader retor was. Hij werd er pedagoog, leraar in de retorica en stijlcriticus. In de wereld van de burgerij, die de geesteswetenschappen cultiveerde, werd Quintilianus é...

2024-06-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Quintilianus, Marcus Fabius

Romeins schrijver en retor, *ca. 35 n.C. Caligurris (Spanje). Quintilianus kwam met zijn vader, die retor was, naar Rome en ontving er zijn opleiding. In 68 vestigde hij zich te Rome als advocaat en leraar in de welsprekendheid: hij heeft eerst aan het hoofd van een openbare school gestaan met een bezoldiging (salarium) uit de keizerlijke schatkist...