Wat is de betekenis van Puteoli?

2017
2022-10-01
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Puteoli

Puteoli - Stad aan de noordzijde van de Golf van Napels, ca. 528 v.C. gebouwd door Samische kolonisten als havenstad van Cumae, onder de oorspronkelijke naam Dikaiarcheia. Puteoli kwam onder Romeins gezag samen met Capua in 338 v.C. In de Tweede Punische Oorlog was Puteoli een belangrijke militaire en handelshaven. In de 2e eeuw werd Puteoli de bel...

Lees verder
1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Puteoli

thans Pozzuoli, havenstad aan de golf van Cumae (golf van Napels), bekend om haar zwavelbronnen en in welker nabijheid de villa’s der Rom. groten stonden, o.a. van Cicero en Lucullus.

Lees verder
1949
2022-10-01
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Pŭtĕōli

(Pŏtĕŏli), ōrum, m. stad op de kust van Campanië. Daarv. Pŭtĕŏlānus, Puteolaans. | subst., Pŭtĕŏlānum, i, n. een landgoed van Cicero bij Puteoli, het Puteolanum; Pŭtĕŏlāni, ōrum, m. de inw. van P., Puteolanen.

Lees verder
1933
2022-10-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Puteoli

→ Pozzuoli.

1933
2022-10-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Puteoli

➝ Pozzuoli.

1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Puteoli

(poe'te:oli) stad in (Oud-)Italië.

1916
2022-10-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Puteoli

Puteoli, - nu Pozzuoli, oudtijds beroemde stad in Campanië, vroeger Dicaearchia geheeten, in 528 v. C. door inwoners van Samos gesticht, werd 194 v. C. Rom. colonie. De stad was rijk aan minerale bronnen (vanwaar de Lat. naam) en bezat een druk bezochte, door een grooten dam beschutte haven, waarin de schepen uit Alexandrië en Hispanië ankerden. Op...

Lees verder
1910
2022-10-01
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Puteoli

Puteoli - Πουτέολοι, vroeger Dicaearchia geheeten, haven van Cumae, in 528 aan de golf van Cumae (golf v. Napels) door inwoners van Samos gesticht, welke golf later ook wel sinus Puteolānus werd genoemd. De stad kwam in 421 in handen der Samnieten, in 318 (v. a. in 338) werd ze romeinsch. In 194 we...

Lees verder
1908
2022-10-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Puteoli

in de oudheid stad in Campanië, op een landtong aan de oostzijde van den Sinus Cumanus (golf van Napels), door Sauriërs en Cymaeërs in 521 v. Chr. onder den naam Dicaearchia gesticht, op een plaats, welke naar de vele instortingsholen en zwaveluitdampingen door de Italiërs P. (d. i. de bronnen) werd genoemd. P. werd 194 v. Chr....

Lees verder
1870
2022-10-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Puteoli

Puteoli, in de dagen der Oudheid eene stad in Campanië op eene landtong aan de Golf van Napels, werd in 521 vóór Chr. door de inwoners van Cumae gesticht en Dicaearchia genoemd. De Romeinen echter, die haar gedurende den Tweeden Punischen Oorlog in bezit namen, veranderden dezen naam (vermoedelijk wegens de vele minerale bronnen) in dien van Puteol...

Lees verder
1869
2022-10-01
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Puteoli

stad in Oampanië, vermeld Hand. 28: 13 : heet thans Pozzuoli.

Gerelateerde zoekopdrachten