Wat is de betekenis van Puntensysteem (zelfstandig ondernemers)?

2023-12-02
Begrippen Immigratie en Naturalisatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (2017)

Puntensysteem (zelfstandig ondernemers)

Voor de aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer moet de aanvrager aantonen dat er een ‘wezenlijk Nederlandse economisch belang’ wordt gediend. Om dit te toetsen wordt er gebruik gemaakt van een puntensysteem.