Wat is de betekenis van Puntenstelsel?

2016
2020-10-31
Duttendael

Woning begrippen omschreven

Puntenstelsel

Het puntenstelsel is een systeem waarbij punten worden toegekend aan verschillende aspecten van een woning ten behoeve van de vaststelling van de reële huurwaarde van de woning.

1933
2020-10-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Puntenstelsel

Typographisch, ➝ Lettergrootte.

1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

puntenstelsel

o. (-s), puntenschaal: het typografisch —, waarbij de lettertypen geklasseerd worden op grond van de punt (0,375 mm) als eenheid (ingevoerd door F.Didot).