Wat is de betekenis van publikatie (publicatie)?

2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

publikatie (publicatie)

v. (-s), 1. kennisgeving, afkondiging door de overheid; van wetten, besluiten, ordonnanties enz.; 2. papier dat zo’n afkondiging behelst: een publikatie aanplakken; 3. het uitgeven van een geschrift: is verboden; 4. uitgegeven geschrift of verhandeling: diverse publikaties van zijn hand.