Wat is de betekenis van publikatie?

2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Publikatie

[Lat. publicatio = het tot staatseigendom maken, verbeurdverklaren] het publiceren; het gepubliceerde.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Publikatie

(publicatie) bekendmaking; uitgave

2024-02-22
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

publikatie

1. het in meerdere exemplaren vermenigvuldigen en uitgeven van een document voor algemene distributie. 2. een uitgegeven document. - uitgave.

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

publikatie

(publi'ka:si) v. (-s) 1. Algm. openbare afkondiging, kennisgeving. 2. Inz. uitgave in druk ; de van een oud boek.