2019-12-11

Psychobabble

Psychobabble - het op rigide en stereotypische wijze psychologiseren van alle gedragingen van de cliënt, meestal vanuit één bepaalde theoretische stroming.