Wat is de betekenis van Psychiatrie?

2023-09-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Psychiatrie

De psychiatrie is een medische wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische aandoeningen. Het hoofddoel van psychiatrie is het verlichten van psychisch lijden. Dit lijden is een gevolg van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van de psychisch welstand van de patiënt en de omgeving van de pati&eum...

2023-09-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

psychiatrie

psychiatrie - zelfstandig naamwoord uitspraak: psy-chi-a-trie 1. wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van de geest ♢ de behandeling van depressies valt onder de psychiatrie Zelfstandig naamwoord: psy-chi-a-trie ...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Psychiatrie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Psychiatrie

geestesgeneeskunde.

2023-09-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Psychiatrie

geneeskunde van de zielsziekten; leer en behandeling van geestesstoornissen

2023-09-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

psychiatrie

psychiatrie - Tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de behandeling van psychische, emotionele en gedragsstoornissen, vooral wanneer die uit endogene oorzaken of problematische internmenselijke relaties voortkomen. Gebruik 'psychologie' voor de algemene wetenschap van de menselijke en dierlijke geest, emoties en gedrag, in gezonde...

2023-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Psychiatrie

v., gespecialiseerd onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met psychische aandoeningen, ziekten en defecten. (e) De omvang van de geestelijke gezondheidszorg is in de jaren zeventig enorm toegenomen. Deze trend heeft zich ondanks de economische crisis doorgezet. De toename hangt onmiskenbaar samen met een ander fenomeen, nl. dat de psychi...

2023-09-28
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Psychiatrie

(behandeling van zielsziekten) is gespecialiseerd in het behandelen van geestesziekten en psychische stoornissen.

2023-09-28
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Psychiatrie

v., gespecialiseerd onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met psychische aandoeningen, ziekten en defecten. © De omvang van de geestelijke gezondheidszorg is in de jaren zeventig enorm toegenomen. Deze trend heeft zich ondanks de economische crisis doorgezet. De toename hangt onmiskenbaar samen met een ander fenomeen, nl. dat de psy...

2023-09-28
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

PSYCHIATRIE

studie en behandeling der geestesziekten. Om de zieke mens te begrijpen en te genezen, gebruikt de psychiater de hulpmiddelen die hem geboden worden door de neurologie (registratie van de elektrische activiteit in de hersenen bijv.), van de endocrinologie, van de → psycho-farmacologie (chemotherapie), van de → psychoanalyse en van de psyc...

2023-09-28
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Psychiatrie

geneeskunde der zielsziekten.

2023-09-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

PSYCHIATRIE

is dat onderdeel der geneeskunde, dat zich bezighoudt met de studie en behandeling van de ziels- of geestesziekten. Terwijl de psychologie de normale psychische verschijnselen bestudeert, onderzoekt de psychiatrie dus de afwijkingen op dit gebied. De psychiatrie is als medische wetenschap slechts ca. 100 jaar oud. Door de toepassing van de algemen...

2023-09-28
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Psychiatrie

de geneeskunst der geestesziekten. zie ook psychopathologie, psychotherapie. —, forensische, dat deel van de psychiatrie, dat zich toelegt op het geven van adviezen aan de rechterlijke macht. —, kinder —, een specialisme dat zich toelegt op de studie en behandeling van geestelijke stoornissen bij kinderen.

2023-09-28
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Psychiatrie

leer v. d. zielsziekten.

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Psychiatrie

v., geneeskunde der zielsziekten.

2023-09-28
Ensie 1949

Redacie Cornelis Jakob van der Klaauw, Herman Johannes Lam, George Lignac (1947)

Psychiatrie

De geschiedenis der psychiatrie, als tak van wetenschap en als zodanig methodisch beoefend, is nog slechts van jonge datum. Nog steeds wordt gezocht naar de meest bevredigende grondslagen, waarop deze tak van wetenschap zal hebben te rusten. De onzekerheid hieromtrent is een gevolg van het object van onderzoek: het ziekelijk gestoorde geeste...

2023-09-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Psychiatrie

de wetenschap, die zich bezighoudt met de studie en behandeling van de afwijkingen van het geestesleven, zowel van de lichtere stoornissen (neurosen, psychopathieën*), als de zwaardere (psychosen*). Als wetenschap betrekkelijk jong; ontwikkelde zich uit de biologisch-medische wetenschap, waarbij de belangrijkste stoot werd gegeven door het wer...

2023-09-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

psychiatrie

v. leer v. d. zielsziekten, krankzinnigengeneeskunde.

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

psychiatrie

v. (Gr. leer der zielsziekten).

2023-09-28
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Psychiatrie

leer der zielsziekten.

2023-09-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Psychiatrie

het onderdeel der geneesk., dat zich bezig houdt m/d behandeling v. geestesziekten.