Wat is de betekenis van proza?

2024-04-22
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

proza

Het begrip proza heeft 2 verschillende betekenissen: 1) gewone, niet-rijmende taal. taal in de vorm die normaal gangbaar is bij het schrijven of spreken en gebruik maakt van doorlopende zinnen en een wijdlopiger stijl die niet is onderworpen aan de regels van de dichtkunst inzake rijm, metrum of versregels. 2) wat geschreven is in proza....

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

proza

proza - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-za 1. verhaal in doorlopende tekst, zonder rijm ♢ deze schrijver schrijft geen poëzie, maar proza Zelfstandig naamwoord: pro-za het proza

2024-04-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Proza

[Fr. prose, van Lat. prosa oratio = rechttoe rechtaan lopende rede, van prosus = (oud;) prorsus = provorsus (proversus) = voor zich heen gekeerd, van pro- = voorwaarts, en vertere, versum = keren] ongebonden taal of stijl (niet aan regels van ritme en rijm gebonden, in tegenstelling met poëzie); het ge...

2024-04-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Proza

ongebonden taal, niet in verzen; het alledaagse

2024-04-22
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

proza

literatuur in ‘ongebonden stijl’, dat wil zeggen niet in dichtvorm.

2024-04-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Proza

o., ongebonden stijl (niet in dichtmaat); taal van het gewone leven.

2024-04-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Proza

s.n., proaza (it), ûnrym (it).

2024-04-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Proza

(<Lat.), o., 1. de ongebonden stijl, in tegenstelling met poëzie: in proza, niet in dichtvorm; — ik zeg u in plat proza, dat..., in zeer duidelijke bewoordingen; 2. hetgeen in ongebonden stijl geschreven is: bloemlezing van Middelnederlands proza; 3. het alledaagse; het niet-verhevene: het proza van het leven...