Wat is de betekenis van Provisie?

2017
2020-11-28
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Provisie

Provisie - commissie, loon voor makelaars, commissionairs e.d.

2015
2020-11-28
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

provisie

voorschot op een honorarium ‘Ik heb het over de miljoenen die ouders van Italiaanse kinderen geregeld op tafel leggen om hoger op de wachtlijst te komen.' 'Klopt dat?' vroeg Van Malder aan dokter Collet. 'Van geen kanten,' protesteerde de directeur. 'Wat ze betalen, is een waarborg voor de kosten die de behan...

Lees verder
2003
2020-11-28
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

provisie

provisie - Vergoeding voor diverse soorten van vooral financiële dienstverlening.

1973
2020-11-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

provisie

[→Lat. providere, voorzien], v. (-s), 1. tijdelijke voorziening, tijdelijke maatregel; bij –, voorlopig; 2. (concreet) voorraad; m.n. mondvoorraad: – voor de winter opdoen; 3. percentsgewijze berekend loon van makelaars, commissionairs in effecten, handelsvertegenwoordigers enz.; 4. (België) voorschot op het honorarium van een...

Lees verder
1949
2020-11-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Provisie

beloning, welke aan een tussenpersoon wordt gegeven voor zijn diensten. In Belg. noemt men het voorschot, dat de cliënt op het honorarium van zijn advocaat geeft, ook P.

1948
2020-11-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

provisie

v. voorraad; aanstelling; vergoeding voor gedane moeite percentsgewijze berekend; bezorgingsloon van makelaars, commissionnairs, expediteurs enz.; bij ~, bij voorbaat.

1933
2020-11-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Provisie

In Ned. en Belg. recht, 1° De aan een tusschenpersoon voor zijn diensten toekomende belooning, bestaande in een evenredig deel van de geldswaarde der door zijn bemiddeling tot stand gekomen transactie. Deze belooning heet voor een → commissionnair: → commissie. 2° Het → fonds, dat de trekker van een → wissel den betrokk...

Lees verder
1916
2020-11-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Provisie

Provisie, - loon van commissionnairs, makelaars, handelsreizigers, enz. volgens, veelal in percenten uitgedrukt, tarief berekend over de tot stand gekomen transacties (dus in afwijking van art. 1845, lid 2 B. W.). Over de vraag, of prov. ook verschuldigd is als de transactie ten slotte niet wordt uitgevoerd, loopen de meeningen uiteen. — De prov. v...

Lees verder
1914
2020-11-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

provisie

provisie - v., makelaarsloon; vergoeding voor het aan de markt brengen van een leening; voorraad handelsartikelen of levensmiddelen ; „provisiekast”,v., kast om er levensmiddelen in te bergen.

1910
2020-11-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Provisie

Provisie - het loon, dat voor het verrichten van handelszaken aan den commissionair wordt uitbetaald. Ook de belooning van diverse tusschenpersonen, b.v. verzekeringsagenten, advertentie-bureaux, reizigers, plaatsingsbureelen en anderen voor de door hen bewezen diensten.

1898
2020-11-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Provisie

Provisie - v. (-s, ...siën), voorraad: provisie voor den winter opdoen, van levensmiddelen, brandstoffen enz.; nog eene heele provisie wijn hebben; percentsgewijze berekend loon van makelaars, commissionnairs in effecten, handelsreizigers enz. : de makelaar geniet 3/16% provisie van kooper en van verkooper; die reiziger in wijnen heeft f 60 &r...

Lees verder
1864
2020-11-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

provisie

provisie - v. (provisiën), voorraad (mondbehoeften); loon (van makelaars, commissionairs enz.); bij provisie, voorshands, voorloopig