Wat is de betekenis van Protocol?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Krijn Soeteman

Krijn Soeteman (2022)

Protocol

Set regels die leidt tot wederzijds begrip, zoals bij computers afspraken gemaakt worden voor de representatie van data. Bitcoin is niet alleen een munt, het is ook een protocol. We spreken dan over bitcoinprotocol. Onderdelen van het bitcoinprotocol zijn onder andere de algoritmes die zorgen voor het minen, de systemen die zorgen voor het aanpasse...

2024-05-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Protocol

Een protocol, in het Grieks protocollon, is een richtlijn hoe met een onderwerp om te gaan. Het was oorspronkelijk een vel papier dat gelijmd werd op een handgeschreven boek met hierop de omschreven inhoud van het boek. Er bestaan veel soorten protocollen.Meestal komt een protocol tot stand in overleg met bedrijven en organisaties. Aan het koninkli...

2024-05-28
Blockchain woordenboek

Redactie Ensie (2021)

Protocol

protocol is de officiële regelgeving die bepaalt hoe gegevens worden verzonden of uitgewisseld binnen een crypto network.

2024-05-28
Begrippenlijst FOD Economie

Belgische overheid (2019)

Protocol

Protocol - Geheel van regels of normen voor gegevenscommunicatie op een netwerk, in het bijzonder het internet. Computers communiceren via protocollen die hun onderling gedrag bepalen om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Op het internet is TCP/IP het referentieprotocol.

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

protocol

protocol - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-to-col 1. gebruiken en regels die aangeven hoe je je moet gedragen ♢ de koningin moet zich houden aan het protocol 2. nauwkeurig, letterlijk verslag van wat gezegd of gedaan is...

2024-05-28
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Protocol

Het geheel van gebruikelijke regels en voorschriften. Officieel document (proces-verbaal) van hetgeen bij onderhandelingen of beraadslagingen is besproken, voorgesteld en besloten.

2024-05-28
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Protocol

Vaste handelwijze waarin stappen omschreven staan die bij iedereen bekend zijn. Handelen volgens het protocol is verplicht, het zijn voorschriften.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

protocol

Een stelsel van geschreven en ongeschreven regels dat wordt toegepast bij (inter)nationale officiële evenementen en dat tevens het onderling verkeer van staten en hun diplomatieke vertegenwoordigers regelt. Deze regels zijn opgeslagen in de diverse (inter)nationale handboeken over protocol en etiquette. Het woord protocol is afkomstig uit het...