Wat is de betekenis van protectie?

2023-12-06
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Protectie

De aanwezigheid van handelsbelemmeringen tussen landen om binnenlandse bedrijfstakken tegen buitenlandse concurrentie te beschermen.

2023-12-06
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

protectie

beschermen


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

protectie

Bescherming van de eigen economie tegen buitenlandse concurrentie.

2023-12-06
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

protectie

Bescherming van de eigen economie tegen buitenlandse concurrentie.

2023-12-06
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

protectie

Bescherming, door criminelen opgedrongen aan sommige bedrijven. Voor de ‘protectie’ moet dan uiteraard betaald worden. Deze betekenis wordt gesignaleerd door Reinsma (1999).

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Protectie

[Lat. protectio, van pro-tegere, -tectum = van voren bedekken] bescherming, begunstiging.

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Protectie

(protektie) bescherming; begunstiging

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Protectie

bescherming; begunstiging

2023-12-06
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Protectie

betekent bescherming, speciaal in de zin van bescherming van het binnenlandse bedrijfsleven tegen de invoer van goedkope producten uit het buitenland. Dit geldt zowel voor de landb. als voor de industrie. De protectionistische handelspolitiek is na de eerste wereldoorlog sterk opgekomen en thans wordt zij door alle landen m.o.m. toegepast. P. is he...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Protectie

(<Lat.-Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. hoede, bescherming; 2. steun, voorspraak van een invloedrijk persoon: hij werd tot die post benoemd door protectie, niet door bekwaamheid; protectie verlenen; 3. (handel) beschermende rechten.

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Protectie

bescherming door de Overheid van de binnenlandse industrie en/of landbouw door het heffen van beschermende rechten, door contingentering, invoerverboden, enz.

2023-12-06
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

protectie

v. bescherming, hoede; begunstiging.

2023-12-06
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Protectie

zie: Handelspolitiek.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

protectie

v. (Fr. [Lat. protectio]: [invloedrijke] bescherming; hoede, begunstiging; protectionisme); lees -teksie.

2023-12-06
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

protectie

v. bescherming.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Protectie

→ Bescherming.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

protectie

[Lat.], v., hoede, bescherming; steun, voorspraak van een invloedrijk persoon: protectie verlenen; bescherming van (een) binnenlandse bedrijfstak(ken) tegen concurrentie van het buitenland door importwerende maatregelen. ECONOMIE De volgende argumenten zijn aangevoerd vóór protectie, waarvan de meeste echter economisch discutabel z...

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

protectie

protectie - v., bescherming; begunstiging.

2023-12-06
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Protectie

Protectie - bescherming.

2023-12-06
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Protectie

lat., bescherming, beschermende rechten; proteefionisf, aanhanger van protectie (economisch P.); protector, beschermer; protectoraat, beschermheerschap, noemt men ’n land dat door een ander land wordt bestuurd alsof ’t daarvan deel uitmaakt (staatsrechtel. P.); ook een land, dat door een ander land in buitenl...