Wat is de betekenis van proportioneel stelsel?

1973
2021-02-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

proportioneel stelsel

(ook: proportioneel dekkingsstelsel), stelsel tot begrenzing van de bankbiljettencirculatie, dat inhoudt dat ten minste een bepaald gedeelte van de bankbiljetten en eventueel van de bij de circulatiebank aangehouden rekening-courantsaldi gedekt moet zijn door edel metaal. ➝dekkingsvoorschrift, ➝metaalsaldo.