Wat is de betekenis van Propertius?

1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Propertius

Sextus, Romeins dichter, ca.47 v.C. Asisium, ♱ ca.16 v.C. (of later). Propertius leefde te Rome als vriend van Maecenas, verkeerde met Vergilius en Ovidius. Zijn gedichten bestaan uit vier boeken elegieën, waarvan de eerste drie zijn gewijd aan een meisje Cynthia (eigenlijk: Hostia). Het vierde boek bevat een groep etiologische gedichten, die...

Lees verder
1916
2020-11-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Propertius

Propertius - (Sextus), Romeinsch dichter, geb. omstreeks 49 v. C. in Umbrië, waarschijnlijk te Asisium, leefde te Rome als vriend van Maecenas, verkeerde met Vergilius en Ovidius en overleed omstreeks 16 v. C.; zijn gedichten bestaan in een verzameling elegieën, die slechts gedeeltelijk en in corrupten vorm zijn bewaard gebleven. De elegieën (in 4...

Lees verder
1910
2020-11-24
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Propertius

Propertius - (Sex.), vermoedelijk in of omstreeks 50 te Asisium (Assisi) in Umbria geboren, was reeds vroeg vaderloos en werd door eene der landverdeelingen van Octaviānus van zijn vaderlijk erfgoed beroofd. Naar Rome gekomen, ontbrandde hij in liefde voor de schoone Hostia, die hij in zijne minnedichten onder den naam van Cynthia bezong. Hoewel zi...

Lees verder
1870
2020-11-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Propertius

Propertius (Sextus Aurelius), een uitstekend Romeinsch dichter, geboren in het jaar 118 vóór Chr. te Asisium in Umbrië, ontving zijne opleiding te Rome en wijdde zich vervolgens uitsluitend aan de dichtkunst. Als een vriend van Maecenas woonde hij op den Esqnilijnschen Heuvel en overlaadde zijn begunstiger met lof. Hij bepaalde zich bij de erotisch...

Lees verder