Wat is de betekenis van Promotie?

2018
2021-10-21
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Promotie

Het behalen van een doctoraat (de graad van doctor) in het wetenschappelijk onderwijs. Toelichting Het doctoraat is het hoogste diploma dat in het wetenschappelijk onderwijs behaald kan worden. De bijbehorende titel is doctor. Het doctoraatsdiploma wordt verkregen na het succesvol verdedigen van een proefschrift. Dit is een persoonlijk wetenschappe...

Lees verder
2018
2021-10-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

promotie

promotie - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-moot-sie 1. het krijgen van een hogere functie ♢ mijnheer Van Soeteren heeft op zijn werk promotie gemaakt 2. bevordering naar een hogere klasse in de competitie ...

Lees verder
2017
2021-10-21
Euroreizen

Schrijver op Ensie

Promotie

Bij promotie krijgt men korting, extra nachten, extra maaltijden, uitstappen, enz... Dit is een promotie en is totaal verschillend van een last minute. Men is steeds voordelig af met een promotie dan met een last minute.

2012
2021-10-21
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren

Promotie

Promotie omvat alle activiteiten die door de opdrachtgever ingezet worden om het product onder de aandacht te brengen van de doelgroep en de verkoop te bevorderen.

2009
2021-10-21
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

promotie

(de; -s) SP - plaatsing van een ploeg (club, vereniging) in een hogere klasse, doorgaans als gevolg van uitstekende competitieresultaten.

2008
2021-10-21
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

promotie

(de; -s) SP - plaatsing van een ploeg (een club, vereniging) in een hogere klasse.

2003
2021-10-21
Popmuziek

van A tot Z

Promotie

Reclame maken. In de popmuziek draait alles om naamsbekendheid. Ben je beroemd dan stromen de zalen vol, kent niemand je dan blijft zelfs het kleinste muziekcafé leeg. Een beginnende band is per definitie onbekend en heeft dus nog geen eigen publiek. Zo’n band heeft dus veel baat bij een goede promotie. Het doel van promotiewerk is fans winnen. Als...

Lees verder
1994
2021-10-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Promotie

[Lat. promotio, van pro-movere, -motum = voorwaarts bewegen] bevordering tot hogere klasse of rang; verwerving van doctorsgraad; bevordering van verkoop in het algemeen (dus meer dan alleen reclame) (ook: promotion [Eng.]); promotiewedstrijd, wedstrijd tussen hoogstgeplaatsten van gelijkwaardige afdelingen om uit...

Lees verder
1993
2021-10-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Promotie

bevordering tot een hogere rang; het verwerven van de doctorsgraad; stimulering van de verkoop

1992
2021-10-21
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Promotie

Promotie is één van de elementen van de marketingmix. Het omvat alle mogelijke verkoopbevorderende activiteiten van een organisatie. De andere elementen van de marketingmix zijn productprijs. en plaats (distributie).

1991
2021-10-21
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Promotie

Bevordering tot hogere rang, functie of klasse. In het sociaal beleid is promotie een fase in het loopbaanbeleid.

1987
2021-10-21
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Promotie

Alle activiteiten die erop gericht zijn een produkt of dienst aan te prijzen en in het voordeel te plaatsen tegenover de concurrenten.

1973
2021-10-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

promotie

[➝Lat. promovere, bevorderen], v. (-s), 1. bevordering tot hogere rang: kans op —; (sport) plaatsing van een ploeg (een club) in een hogere klasse; (schaken, gezegd van een pion die de damlijn heeft bereikt) het verkrijgen van elke door de speler gewenste waarde; 2. het toekennen, resp. de verkrijging van de doctorale graad door een bijzonde...

Lees verder
1955
2021-10-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Promotie

bevordering; plechtigheid, waarbij iemand de graad van doctor wordt toegekend

1954
2021-10-21
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Promotie

1. de bevordering tot doctor (zie aldaar). 2. de wetenschappelijke verhandeling (proefschrift, dissertatie), waarop iemand aan het einde van zijn universitaire studie tot doctor promoveert.

Lees verder
1952
2021-10-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Promotie

s., promoasje.

1950
2021-10-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Promotie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën), 1. opklimming in rang, bevordering in een loopbaan: er is niet veel promotie in het leger; — promotie maken, tot een hogere rang bevorderd worden, (ook) traktementsverhoging krijgen: ik heb f 200 promotie gemaakt; — (schaken) (van een pion die de damlijn heeft bereikt) het verkrijg...

Lees verder
1949
2021-10-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Promotie

(Lat.) (1), bevordering tot een hogere rang in het leger of als ambtenaar; (2) aan de academie handeling, waardoor iemand de graad van doctor krijgt, na het doctoraal-examen en het verdedigen van zijn proefschrift en van tenminste 6, niet op dat proefschrift betrekking hebbende, stellingen.

Lees verder
1948
2021-10-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

promotie

v. 1 bevordering, rangverhoging ; 2 verwerving v. d. academische graad van doctor.

1933
2021-10-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Promotie

i/h algemeen: bevordering; i/h bijzonder de verkrijging v/d doctorsgraad a/e universiteit d/e doctorandus na verdediging eener → dissertatie. Promovendus heet degene, die promoveert; promotor de hoogleeraar, onder wiens leiding de promotie plaats heeft.