2020-04-07

Project management

Een complex en tijdkritisch proces, zoals in de vorige paragrafen is besproken, kan alleen adequaat in de hand worden gehouden als er een duidelijke projectstructuur is, waarbinnen de taken en verantwoordelijkheden eenduidig zijn afgebakend. Uit de aanpak en de planning van de deelactiviteiten is al gebleken wie er betrokken zal worden, op basis van welke competentie. Nu is het zaak de geplande deelactiviteiten zodanig te clusteren dat er een logisch geheel van een beperkt aantal deelprojecten o...