Synoniemen van profijt

2020-01-24

Profijt

Profijt - o. (-en), voordeel, winst: ergens profijt van trekken; — (spr.) 't is uit geen haat of nijd, maar voor eigen profijt.

2020-01-24

Profijt

Profijt - voordeel, winst, nut, dat een handeling oplevert.

2020-01-24

profijt

profijt - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-fijt 1. wat je kan helpen een doel te bereiken ♢ we hebben veel profijt van dat woordenboek Zelfstandig naamwoord: pro-fijt het profijt Synoniemen baat, nut, voordeel

2020-01-24

profijt

o. voordeel, winst, nut; ten ~e van, ingevolge.

2019-07-10

utiliseeren

utiliseeren - bw. gel., ten nutte maken, profijt trekken van

2018-12-06

UTILISEEREN

UTILISEEREN - (utiliseerde, heeft geutiliseerd), ten nutte maken, profijt trekken van.

2019-09-19

profiteur

m. iemand die op minder oorbare wijze uit de omstandigheden profijt trekt.

2017-04-04

Echellier

Echellier - (Fr.) speculant die profijt tracht te trekken van elke schomme­ ling in de koers.

2019-03-09
2017-04-21

kernfase (3)

De verkoper kan profijt trekken uit zijn voorbereidingen en de kwaliteiten van zijn product koppelen aan de behoeften van de klant.

2017-03-31

Profijtbeginsel

Profijtbeginsel - principe dat stelt dat overheidsvoorzieningen betaald moeten worden door degenen die er het meeste profijt van hebben. Ook wel: profijtgedachte.

2016-12-30

Werkelijke collectieve consumptie

De werkelijke collectieve consumptie is de collectieve consumptie waarvan het profijt niet kan worden toegerekend aan individuele huishoudens. Voorbeelden hiervan zijn defensie en justitie. Diensten voor collectief gebruik (collectieve diensten), welke gelijktijdig aan alle leden van de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving, zoals alle huishoudens in een bepaalde regio, worden verleend. Collectieve diensten hebben de volgende kenmerken: a) ze kunnen gelijktijdig...

2017-04-21

Business process re-engineering

Een managementopvatting die stelt dat men door de opkomst van computers, robots en andere automatiseringsmogelijkheden het productieproces helemaal opnieuw moet inrichten wil men daar optimaal profijt van hebben.

2017-04-04

Voorkennis, voorwetenschap

Voorkennis, voorwetenschap - het vroegtijdig op de hoogte zijn van beslissingen in een bepaalde onderneming omtrent de prijzen van de aandelen. Als insider kan men hieruit profijt trekken. Handelen met voorkennis wordt beschouwd als oneerlijk.

2020-01-08

Wedijversysteem

Dit behoort tot de natuurlijke opvoedingsmiddelen. Het tracht profijt te trekken van het natuurlijk eergevoel van het kind om zijn ijver te prikkelen en het daardoor op te voeren tot hooger prestaties. Aangewezen middelen daartoe zijn: belooningen, composities, rapporten en prijsuitdeelingen. Vroeger werd het algemeen erkend als een natuurlijk-gezond opvoedingsmiddel. Later vond het felle bestrijding. Deze bestrijding wekte een hevige reactie onder psychologen en pedagogen, die het w. met gegro...

2015-11-25

Joint promotion

Joint promotion houdt in dat twee bedrijven een samenwerking aan gaan. Deze bedrijven gaan dan samen reclame maken, waarbij één bedrijf communiceert met de consumenten en de ander het voordeel biedt. In theorie hebben beide bedrijven (evenveel) profijt van joint promotion. Bedrijven kunnen op verschillende manieren van joint promotion profiteren. Zo kan een joint promotion financieel voordeel bieden: bedrijven kunnen de reclamekosten delen. Ook kan een joint promotion zorgen voor een grotere k...

2017-03-28

mutualisme

mutualisme - Gedragssysteem waarbij meerdere partijen betrokken zijn en allen voordeel hebben bij het gedrag om hun fitness te verhogen. De term wordt ook gebruikt als synoniem voor symbiose, of om die symbiose aan te duiden waarbij beide soorten profijt hebben.

2018-12-06

VOORDEEL

VOORDEEL - o. (-en), (oorspr.) voorste deel hetgeen iem. bij eene verdeeling vooruit ontvangt; — (thans) winst; met voordeel verkoopen; nut, profijt : met voordeel iets aanwenden; hij is in zijn voordeel veranderd, hij ziet er beter uit; zijn voordeel doen met iets, zich iets ten nutte maken; gunstige omstandigheid. VOORDEELTJE, o. (-s), winstje, buitenkansje.

2019-06-13

auteursrechten

Prerogatieven die worden verleend aan de auteur van een werk van de geest. Het auteursrecht bevat een geldelijk recht (recht om profijt te halen uit het werk) en een moreel recht (recht voor een auteur om het openbaar te maken, de uitbatingsvoorwaarden ervan te bepalen en de integriteit ervan te verdedigen). Alleen de geldelijke rechten kunnen worden overgedragen.

2019-01-24

Hubert von herkomer

Hubert von herkomer - geb. 1849 te Waal bij Landsberg in Beieren. Duitsch schilder, die voornamelijk in Engeland heeft gewerkt. Met zijn vader is hij reeds vroeg naar Amerika uitgeweken en kwam in 1857 in Southampton te wonen. Hier ontving hij het eerste teekenonderricht, maar meer profijt had hij van zijn studiën bij den schilder Echter te Munchen, bij wien hij in 1865 werkte. In 1870 is hij te Londen werkzaam en trekt reeds de aandacht om zijn sterke karakteristiek en zijn krachtig naturalism...