Wat is de betekenis van Profiel?

2022
2023-01-30
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink

Profiel

Gezicht van opzij gezien. Een normaal profiel wordt ook recht profiel genoemd. Bij een convex of Klasse II profiel ligt de kin relatief ver naar achteren. In het geval van een concaaf of Klasse III profiel bevindt de kin zich relatief ver naar voren. In verticale zin kan het profiel gekenmerkt worden door een normale, kleine of grote voorste gelaat...

Lees verder
2022
2023-01-30
Studiekeuze

Studiekeuzewoordenboek

Profiel

Aan het eind van je derde jaar op de middelbare school kies je een profiel. Hiermee kies je voor een deel de richting die je na je middelbare school op gaat. Er zijn vier profielen waaruit je kunt kiezen:

2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

profiel

profiel - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-fiel 1. zoals het er van opzij uitziet ♢ door zijn grote neus heeft hij een opvallend profiel 2. oppervlak van ribbels en putjes en dergelijke ♢ he...

Lees verder
2016
2023-01-30
Omroep Reclame Nederland

Begrippenlijst Omroep Reclame Nederland.

Profiel

Een profiel is een resultaattype in het analysesysteem, waarbij de samenstelling van de kijkers- of luistergroep als percentage van doelgroepen wordt weergegeven (bijvoorbeeld 50% vrouwen en 50% mannen).

2002
2023-01-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

profiel

Een profiel is: 1) zie en profile; 2) de typische vorm (1) van de doorsnede van bijv. een lengte hout (1), metaal (1) of staal.

2002
2023-01-30
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Profiel

Omtreklijn of lijst van een monument, dat verschillende vormen kan hebben.

1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Profiel

[lt. profilo, van profilare = in profiel tekenen, van Lat. pro- = voor, en filare = spinnen, van filum = draad] 1 afbeelding van terzijde, zijaangezicht, spec. van menselijk gelaat (Fr. de profil tegenover en face = recht van voren); 2 tekening in verticale doorsnede (bijv.:...

Lees verder
1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Profiel

zijaanzicht; randversiering; korte karakterschets

1989
2023-01-30
Journalistiek

Journalistiek begrippenlijst

Profiel

portret van een persoon of organisatie.

1980
2023-01-30
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Profiel

Het Latijnse woord filum betekent: draad en daarna: wat met de draad is vervaardigd, dus: weefsel en meer in het algemeen: vorm, gedaante. Het werkwoord er bij luidde: prof Hare: met een draad omgeven, vormgeven, uitbeelden. Daarvan stamt het Italiaanse profilo dat het Franse en Duitse profil en het Engelse profile opleverde. Aan het Frans is dan w...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

profiel

[Ital. Lat. profilare, in profiel tekenen], o. (-en), 1. zijaanzicht, silhouet, m.n. van het menselijk gelaat: een echt Grieks profiel; 2. doorsnee of zijaanzicht van een lichaam, geprojecteerd op een verticaal vlak; (geologie) verticale doorsnee van aardlagen; (geomorfologie) verticale doorsnee van een terreinvorm; (techniek) doorsnede van stafma...

Lees verder
1959
2023-01-30
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Profiel

Zijaanzicht. Weergave van een voorwerp van ter zijde. Bouwkundig: verticale doorsnede van een bouwwerk.

Lees verder
1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Profiel

o., gezicht van ter zijde gezien ; in techniek en bouwkunde: verticale doorsnede

1954
2023-01-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Profiel

(bodemk.) is een verticale doorsnede van de bodem, waarin een bepaalde opeenvolging van verschillende lagen of bodemhorizonten te zien is. Een p. wordt bestudeerd in een profielkuil aan een profiewand, d.w.z. in een in de bodem gegraven kuil ter diepte van ca 1,50 m, waarvan een wyand vlak is afgestoken. De bodem kan nu in haar natuurlijke ligging...

Lees verder
1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Profiel

s.n., profyl (it).

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Profiel

(<It.), o. (-en), 1. zijaanzicht, silhouet, inz. van het menselijk gelaat: een echt Grieks profiel; het profiel van de neus; 2. beloop van een verticale doorsnede: het profiel van een borstwering, van een kroonlijst; het profiel van dijken, wegen, kanalen; — (spoorw.) profiel van vrije ruimte, doorsnede...

Lees verder
1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Profiel

doorsnede van een voorwerp, dat een grote lengte heeft in vergelijking tot de dwarsafmetingen, bijv. het profiel van een spoorstaaf, een lijst of rand enz. In de bouwkunde verstaat men onder P. de verticale doorsnede van een bouwlichaam; in het bijzonder wordt de naam gebruikt voor lijstwerken. De profilering is karakteristiek voor een bouwstijl.

Lees verder
1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

profiel

o. tekening van een voorwerp van ter zijde, zijdebeeld, half gezicht in doorsnede (en ~).

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

profiel

o. profielen, profieltje (Fr. profil [It. profilo v. Lat. filum]: in het alg. tekening v. e. voorwerp van ter zijde: 1 het gelaat van ter zijde; 2 bouwk. verticale doorsnede in de lengte of in de breedte): 1. een Grieks profiel, een regelmatig profiel; iem. in profiel tekenen, schilderen, van ter zijde gezien; z. en profiel; 2. het profiel van een...

Lees verder
1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

profiel

o. tekening van terzijde, half gezicht in doorsnede.