Wat is de betekenis van Profeteren?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Profeteren

[Lat. prophetare] voorzéggen, voorspellen.

2024-05-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Profeteren

voorspellen

2024-05-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Profeteren

voorspellen

2024-05-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Profeteren

v., profetearje.

2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Profeteren

(profeteerde, heeft geprofeteerd), (<Lat.), 1. (O.-T.) het woord Gods verkondigen, in opdracht van God spreken; 2. (N.-T.) het Evangelie verkondigen; de Heilige Schrift verklaren; 3. voorzeggen, voorspellen.

2024-05-22
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

profeteren

voorspellen, voorzeggen.

2024-05-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

profeteren

geprofeteerd (Lat. profiteri = openlijk verklaren: voorzeggen, voorspellen).

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

profeteren

(profə'te:rən) (profeteerde, heeft geprofeteerd) voorspellen, voorzeggen.