Wat is de betekenis van productief?

2018
2021-03-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

productief

productief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: pro-duc-tief 1. wie in een bepaalde tijd veel werk verricht ♢ Nederlandse werknemers zijn productiever dan Franse 2. vruchtbaar, winstgevend ♢ dit b...

Lees verder
2002
2021-03-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

productief

Productief is het leren omgaan met materialen, gereedschappen en instrumenten, waaronder het eigen lichaam, met de bedoeling zelf kunstzinnige producten voort te brengen, bijv. door te tekenen, dansen (1), fotograferen, filmen, musiceren, toneel spelen; vgl. met receptief, reflectief.

1954
2021-03-08
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Productief

wordt speciaal gezegd van een ontsteking die aanleiding is tot de vorming van veel nieuw (bind-)weefsel. (zie ook granulatie).

1950
2021-03-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Productief

(<Fr.), bn. (...ver, -st), 1. voortbrengend, voordelig, winstgevend: een uitvinding productief maken; productieve arbeid, die bijdraagt tot de maatschapp. voortbrenging, die nut of waarde schept; 2. vruchtbaar: een tiental jaren geleden was deze schrijver zeer productief.

Lees verder
1948
2021-03-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

productief

voortbrengend; vruchtbaar; winstgevend.

1923
2021-03-08
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Productief

(productivus), voortbrengend, productieve ontsteking; zie Inflammatio.

1914
2021-03-08
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

productief

productief - voortbrengend, vruchtbaar.

1898
2021-03-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Productief

Productief - bn. (...ver, -st), voortbrengend, voordeelig : eene uitvinding productief maken, winstgevend; productieve arbeid; — vruchtbaar.

Lees verder
1864
2021-03-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

productief

productief - bn. (productiever, productiefst), voortbrengend, voordeelig, vruchtbaar