Wat is de betekenis van Producentensurplus?

1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

producentensurplus

o., winst die hieruit ontstaat dat de marktprijs die de producenten voor hun produkten maken gelijk is, terwijl bij enkelen de voortbrengingskosten geringer zijn.

1950
2021-03-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Producentensurplus

o., (handelsecon.) winst die hieruit ontstaat dat de marktprijs die de producenten voor hun producten maken gelijk is, terwijl bij enkelen de voortbrengstkosten geringer zijn.

1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Producentensurplus

(handelsecon.), de winst, die hieruit ontstaat, dat de marktprijs, dien de producenten voor hun product maken, gelijk is, terwijl hun voortbrengingskosten verschillend zijn. De producenten, wier productiekosten geringer zijn dan die, welke in den uniformen marktprijs vergoeding vinden, maken een surplus. Wanneer de gunstige verhouding der productie...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten