Wat is de betekenis van producent?

2021
2021-05-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Producent

Een producent is een aanbieder van producten van diensten of producten. De aanbieder kan dan al dan niet een persoon, bedrijf of organisatie zijn. Het Engelse woord 'producer' heeft in principe dezelfde betekenis als het Nederlandse woord 'producent', maar in Nederland wordt de Engelse term alleen gebruikt voor producten die persoonsgebonden zijn....

Lees verder
2020
2021-05-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

producent

Het begrip producent heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die goederen produceert. iemand die handelsgoederen produceert voor zijn beroep; ook: bedrijf dat handelsgoederen produceert. 2) zakelijke leider. iemand die de zakelijke leiding heeft bij de productie van films, theatervoorstellingen, televisieprogramma's of muz...

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

producent

producent - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-du-cent 1. iemand die iets in grote aantallen maakt ♢ deze chipsproducent neemt elk jaar meer personeel in dienst 2. iemand die betaalt voor het maken van programma's, voorstellin...

Lees verder
2017
2021-05-08
Televisiemakers

Jargon & Slang van Televisiemakers

Producent

Producent - degene die de leiding heeft bij het produceren van een film of programma. Hij is belast met de voorbereiding en de organisatie en moet dus alles controleren. Ook moet hij zorgen dat het nodige geld er is. Eng. producer.

2003
2021-05-08
Popmuziek

van A tot Z

Producent

De financier van een productie. Daarmee ook meestal de eigenaar van de opname. De belangen van de producenten worden behartigd door de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI). Zie ook: NVPI.

Lees verder
1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Producent

financierder

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

producent

m. (-en), 1. iemand die produceert; m.n. de voortbrenger in tegenst. met de verbruiker, de consument; 2. (ecologie) groene planten die in staat zijn stralingsenergie van de zon vast te leggen als chemische energie van de organische stoffen die zij produceren uit mineralen en water (uit de bodem afkomstig) en kooldioxide (uit de atmosfeer).

Lees verder
1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Producent

voortbrenger

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Producent

m. (-en), voortbrenger (in tegenst. met consument, verbruiker).

1948
2021-05-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

producent

m. voortbrenger.

1910
2021-05-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Producent

Producent - de maker, voortbrenger, kweeker van een zaak, die door kennis, oordeel, vlijt en de noodige middelen een zaak tot stand brengt, of een voorwerp maakt, vermenigvuldigt, in den handel brengt: de landbouwer, de fabrikant, enz.

1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Producent

Producent - m. (-en), voortbrenger (in tegenst. van consument, verbruiker).

1864
2021-05-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

producent

producent - m. (producenten), voortbrenger (in tegenstelling van consument, verbruiker)