Wat is de betekenis van Producent?

2021
2022-11-30
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Producent

Een producent is een aanbieder van producten van diensten of producten. De aanbieder kan dan al dan niet een persoon, bedrijf of organisatie zijn. Het Engelse woord 'producer' heeft in principe dezelfde betekenis als het Nederlandse woord 'producent', maar in Nederland wordt de Engelse term alleen gebruikt voor producten die persoonsgebonden zijn....

Lees verder
2020
2022-11-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

producent

Het begrip producent heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die goederen produceert. iemand die handelsgoederen produceert voor zijn beroep; ook: bedrijf dat handelsgoederen produceert. 2) zakelijke leider. iemand die de zakelijke leiding heeft bij de productie van films, theatervoorstellingen, televisieprogramma's of muz...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

producent

producent - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-du-cent 1. iemand die iets in grote aantallen maakt ♢ deze chipsproducent neemt elk jaar meer personeel in dienst 2. iemand die betaalt voor het maken van programma's, voorstellin...

Lees verder
2017
2022-11-30
Televisiemakers

Jargon & Slang van Televisiemakers

Producent

Producent - degene die de leiding heeft bij het produceren van een film of programma. Hij is belast met de voorbereiding en de organisatie en moet dus alles controleren. Ook moet hij zorgen dat het nodige geld er is. Eng. producer.

2003
2022-11-30
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Producent

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit (artikel 1, eerste lid, onderdeel g, Elektriciteitswet 1998; Begrippenlijst).

2003
2022-11-30
Popmuziek

van A tot Z

Producent

De financier van een productie. Daarmee ook meestal de eigenaar van de opname. De belangen van de producenten worden behartigd door de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI). Zie ook: NVPI.

Lees verder
1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Producent

financierder

1990
2022-11-30
BDI

BDI terminologie

producent

zie: producer.

1989
2022-11-30
Journalistiek

Journalistiek begrippenlijst

Producent

functionaris of particuliere onderneming die zorg draagt voor de financiering en uitvoering van een omroepprogramma.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

producent

m. (-en), 1. iemand die produceert; m.n. de voortbrenger in tegenst. met de verbruiker, de consument; 2. (ecologie) groene planten die in staat zijn stralingsenergie van de zon vast te leggen als chemische energie van de organische stoffen die zij produceren uit mineralen en water (uit de bodem afkomstig) en kooldioxide (uit de atmosfeer).

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Producent

voortbrenger

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Producent

m. (-en), voortbrenger (in tegenst. met consument, verbruiker).

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

producent

m. voortbrenger.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

producent

m. producenten (voortbrenger), verg. consument.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

producent

(produ'sent) m. (-en) voortbrenger. Tgst. konsument.

1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

producent

producent - m., voortbrenger.

1910
2022-11-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Producent

Producent - de maker, voortbrenger, kweeker van een zaak, die door kennis, oordeel, vlijt en de noodige middelen een zaak tot stand brengt, of een voorwerp maakt, vermenigvuldigt, in den handel brengt: de landbouwer, de fabrikant, enz.

1908
2022-11-30
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Producent

voortbrenger, teler.

1906
2022-11-30
wink

Wink's vreemde woordenboek

Producent

voortbrenger (tegenst.: consument verbruiker).

1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Producent

Producent - m. (-en), voortbrenger (in tegenst. van consument, verbruiker).