Wat is de betekenis van proclameren?

1994
2022-01-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Proclameren

[Lat. pro-clamare = hevig roepen] uitroepen (bijv. tot aanvoerder); afkondigen.

1993
2022-01-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Proclameren

(proklameren) bekendmaken; afkondigen

1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

proclameren

(proclameerde, heeft geproclameerd), afkondigen, bekendmaken, door openbare voorlezing of verspreiding; uitroepen: de republiek proclameren.

1955
2022-01-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Proclameren

uitroepen tot; openlijk bekendmaken

1952
2022-01-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Proclameren

v., proklamearje.

1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Proclameren

(proclameerde, heeft geproclameerd), (<Lat.-Fr.), afkondigen, bekendmaken; — uitroepen: de republiek proclameren; iem. als, tot keizer proclameren.

1948
2022-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

proclameren

uitroepen; openlijk bekend maken, afkondigen.

1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

proclameren

geproclameerd (Fr. [Lat. proclamare]: uit- of afroepen, afkondigen): iem. proclameren tot.