Wat is de betekenis van pro?

2018
2022-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pro

pro - bijwoord, woorddeel, zelfstandig naamwoord 1. ervóór zijn ♢ ik ben pro deze maatregel 1. pro-Amerikaans [eens met de Amerikaanse aanpak] 1. voor ...

Lees verder
2009
2022-01-27
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

pro

→ golfpro

2007
2022-01-27
logopedie

Logopedisch Lexicon

Pro

→ pronomen.

1993
2022-01-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pro

voor; positief; iemand die voor iets is

1973
2022-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pro

[Lat.], voor, I. bw.: wie voelt er iets voor de bioscoop? ik ben pro!; in verbinding met aardrijkskunde en andere bn. en zn., om een gezindheid ten gunste van het genoemde land, die partij enz. aan te duiden: pro-Engels, pro-Amerikaans, procommunistisch enz. II. zelfst., 1. het en het contra horen, horen wat voor en wat tegen (iets of iemand) t...

Lees verder
1955
2022-01-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Pro

in Latijn: voor

1954
2022-01-27
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Pro

(Latl.) Voorzetsel en voorvoegsel in vele samengestelde woorden. Voor (van plaats), ook eerst, t.b.v., en in de plaats van. Vb.: programma; letterlijk voorschrift, aanhouding; pro forma: voor de vorm; proloog: voorrede; pro juventute: voor de jeugd; propaedeuse: vooropvoeding.

Lees verder
1950
2022-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pro

(Lat.), voor, I. bw.: ,,wie voelt er iets voor vanavond naar de bioscoop te gaan?” „ik ben pro!”; — (zelfst.) het pro en het contra horen, horen wat voor en wat tegen (iets of iem.) te zeggen is; — II. vz., in enkele vaste, deels zuiver lat. verbindingen: pro aris et focis, voor haardsteden en alt...

Lees verder
1948
2022-01-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

pro

(Lat.) (in uitdr.:) voor, tot, ten; naar voren; te voren, vroeger; liever, naar, krachtens; ten behoeve van; op de hand van.

1937
2022-01-27
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

pro

1. Gr.-Lat., vz. (voor, ten, naar, tot enz.): (Lat.) pro aris et focis,voor altaren en haardsteden, nl. strijden; pro Deo, om Godswil, gratis; pro juventute, a) voor de jeugd,b) naam ener vereniging, die zich het lot van verwaarloosde kinderen, jonge misdadigers enz. aantrekt; pro memorie, ter herinnering; z. ook memorie; pro populo, voor het volk;...

Lees verder
1910
2022-01-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Pro

Pro - voor, ten.

1864
2022-01-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

pro

pro - bijw. voor, voorwaarts; pro aris et focis, voor haardsteden en altaren; pro Deo, om Gods wil, om niet, gratis; propatria, voor het vaderland, (ook) naam van eene soort (hollandsch) papier