Wat is de betekenis van Privaat toezicht?

2017
2021-04-21
Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Privaat toezicht

Privaat toezicht is het toezicht dat wordt uitgeoefend door private partijen zonder (actieve) bemoeienis of directe verantwoordelijkheid door de overheid. n dit begrippenkader wordt uitgegaan van toezicht dat is voorbehouden aan de overheid. Bij privaat toezicht daarentegen zijn alle onderdelen van een toezichtstelsel privaat georganiseerd: er is s...

Lees verder