Wat is de betekenis van Prise?

2015
2023-02-07
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

prise

stekker Mag ik mijn auto hier in de prise steken?' is dan ook mijn vraag op de plaats van bestemming. Dat mag. Tweeënhalf uur later blijk ik maar voor een miezerige 16 kilometer te hebben bijgeladen en staat mijn 'status' op 61 kilometer. Net genoeg om thuis te geraken met steenwegsnelheid. (Het Laatste Nieuws) G...

Lees verder
2004
2023-02-07
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

prise

zie pries.

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Prise

[Fr. = het nemen, van prendre = nemen, van Lat. prehendere = aangrijpen, nemen] 1 snuifje (Fr. voluit: prise de tabac); 2 prise d'eau, waterwinningsgebied, voedingsgebied voor waterleiding; 3 (cul.) lett.: 'het pakken'; het dik worden of stollen van een vloeistof (do...

Lees verder
1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Prise

snuifje

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

prise

[Fr.], v. (-s), 1. snuifje; 2. d’eau, waterwingebied, waar de waterleiding water opneemt.

Lees verder
1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Prise

vangst; buit; snuifje

1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Prise

’t nemen, ’t grijpen; afhaling [aan huis]; opname [foto]; inneming; verovering; bemachtiging, vangst, buit; vat, greep, houvast; strijd, geschil, twist; prise à partie, objectie tegen een uitspraak van de rechter; prise d'armes, het opvatten van de wapenen; wapenschouwing; prise de bec, bekvechten [v. vogels]; fig. scheldpar...

Lees verder
1951
2023-02-07
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

prise

zie 2 prize.

1951
2023-02-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Prise

snuifje; prijs, genomen schip, buit; eine Prise Salz, een snuifje zout.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Prise

(Fr.), v. (-n), 1. snuifje; 2. prise d’eau, plaats waar een waterleiding water opneemt: de prise d’eau moet niet beneden, maar boven de stad gelegen zijn.

Lees verder
1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

prise

(Fr.) v. vangst, bult, prijs, lnz. veroverd schip; snuifje; ~ deau, ruimte v. h. opvangen v. water, winplaats v. h. water, watervang voor waterleiding enz., plaats, waar het water voor een inundatie vandaan komt.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

prise

v. prisen (Fr. buit, vangst, prijs, veroverd schip; snuifje).

1937
2023-02-07
Pegasus

S. van Praag (1937)

prise

(Fr.), vangst buit, snuifje.

1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

prise

(pri;s) v. (-s) [Fr.] wat men neemt, vangt nl. 1. snuifje. 2. buit, vangst.

Lees verder
1914
2023-02-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

prise

prise - v., vangst; buit; prijs(veroverd schip); snuifje.

1908
2023-02-07
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Prise

greepje, snuifje, vangst, prijs.

1906
2023-02-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Prise

vr. Fr., snuifje; prijs (veroverd schip).

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Prise

Prise - v. (-n), snuifje; — (oorl.) prijs; — prise d’eau, plaats in eene rivier, eene heide, eene duinstreek waar eene waterleiding water opneemt: de prise d’eau moet niet beneden, maar boven de stad gelegen zijn.

Lees verder
1864
2023-02-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

prise

prise - o. (prisen), snuifje; (oorl.) prijs