2019-11-22

Principaal-agenttheorie

Principaal-agenttheorie is een stroming binnen de agency theorie die zich toespitst op het formuleren van een algemene theorie over principaal-agentrelaties. De theorie kan worden toegepast op allerlei principaal-agentrelaties, zoals die van werkgever-werknemer, advocaat-cliƫnt en afnemer-leverancier. Kenmerkend voor deze theorie is een zorgvuldige specificatie van aannames, gevolgd door wiskundig bewijs. Waar de positieve agency theorie stelt dat het toepassen van op resultaat gebaseerde contr...